AT GIVE SLIP

At give slip er grundlæggende for tilstedeværelsen i nuet.
Men det er ikke så let som det lyder. Ofte finder vi os stærkt bundet til hændelser eller følelser eller tanker.
Eller der sker det, at vi siger: ”Nå, det er overstået..så”, fordi vi ikke kan lide noget eller tager afstand, er vrede, sårede… Alt har stærke følelser bundet, men tanken siger ”væk”.
I begyndelsen af en spirituel udvikling er det ofte det, der sker: Vi beslutter at give slip på noget, men sidder fast i bundethed, tiltrækning eller i afvisning, fordømmelse eller vi forsøger at gøre os følelsesløse.
Kun når der er balance i vore sind og medfølelse i hjertet kan vi give slip.
Med træning lader det sig gøre.
At give slip har altså intet at gøre med aversion, afstandtagen.
Det er at have balance og medfølelse nok til at beslutte at forlade en sindstilstand og roligt rette opmærksomheden konstruktivt på næste øjeblik. En evne, der vokser ud af praksis.

”Lad det være” er en lidt lettere vej, hvis det er svært at forlade. Det betyder, lade det komme og gå, hvad enten det er smerte, frygt, kamp eller andet. ”Let it be. There will be no answer. Let it be. Let it be.” med Beatles. Det betyder ikke blive fri for eller undgå, men simpelt hen løslade, frigive.
Tillad, hvad der er til stede, som bølger der kommer og går. Hvis du græder, så tillad det. Hvis der kommer vrede, så det, men bliv ikke hængende i det – genfortæl ikke gamle historier.
”Du kan ikke stoppe bølgerne, men du kan lære at surfe”.

FacebookTwitterGoogle+Del