Dybere mening

Vi mennesker må udvikle en større grad af universel ansvarlighed for at kunne møde vor tids udfordring. Hver af os må lære ikke kun at arbejde for sig selv, sin familie eller nation, men til gavn for hele menneskeheden. Universel ansvarlighed er den virkelige nøgle til vores overlevelse. Det er det bedste fundament for verdensfred, naturens balance og de kommende generationer. (Dalai Lama)Mening i en større sammenhæng går ud over det umiddelbart sanselige og er hvad alle verdensfilosofier og -religioner har beskæftiget sig med gennem århundreder.
Filosofisk og spirituelt tales der om den samme dannelse i forhold til en større mening end den individuelle og sanselige. Spiritualitet er ikke det samme som religiøsitet. Spiritualitet er uafhængig af religioner.
Alle verdensfilosofier og religioner bygger først og fremmest på den regel at vi skal reducere vores egoisme og tjene andre.
“Når jeg bruger ordet spirituel, mener jeg grundlæggende gode menneskelige kvaliteter. Det vil sige: Hengivenhed, engagement, ærlighed, disciplin og menneskelig intelligens vejledt af god motivation. Alle disse kvaliteter er medfødte; det er ikke sådan at vi først modtager dem på et senere tidspunkt i livet” (Dalai Lama)
Formålet er at udvikle positive menneskelige kvaliteter som tolerance, gavmildhed og kærlighed.Spiritualitet er en forbundethed med noget, der er større og mere betydningsfuldt end os selv, en trancendens, hvor vi søger og forbinder os med et omfattende åndeligt og socialt hele.
Spiritualitet er ophævelse af modsætninger. 

Kontemplation. “Contemplari” betyder egentlig at se. Se indad. En seen, hvori jeg forglemmer mig selv. I denne seen bliver jeg et med det sete. Og tiden står stille. Det er at se alt i en enkelt lille ting, en solstråle. At se ind i sjælens grund. Alle modsætninger falder sammen.
Kontemplation betyder at blive ét med væren og berøre det sted, hvor jeg er i samklang med mig selv.

Nøgler er:

At være i stedet for at have.

Ændring og forvandling.

Sindsro

Opmærksomhed

Visdom

Kærlighed/medfølelse

Filosofien kan føre os til grænserne for vores erkendelse.
Det ordløse kan føre os udover disse grænser.
Meditationen er en vej.
Kunsten en anden.
Filosofi kan – i bedste fald – gøre en forståelse klar.
Kunsten kan gøre den nærværende.
Spiritualiteten gør den til levet liv.

FacebookTwitterGoogle+Del