Mening

Hvad er meningen?
Der er ikke givet en mening med tilværelsen.
Alligevel har vi en stærk opfattelse af, når noget er meningsløst eller meningsfuldt. Vi har brug for at opleve mening og balance i det vi gør.

Der er 4 motiver, som mennesker gerne arbejder ud fra:
1. Når vi ser en mening i det de gør
2. Når vores værdighed og stolthed agtes
3. Når arbejdet giver glæde eller nytte for andre
4. Når vi udfolder noget personligt

Det lyder så enkelt, og er så svært omsætteligt. Når mennesker arbejder for noget, de finder dybt meningsfuldt, værdifuldt og nyttebringende, arbejder vi helhjertet. En god ånd bliver mærkbar når meningen kan udledes af et overordnet hele, og når det indeholder almengyldigt tidløst arbejde. Tilsyneladende rutinearbejde kan have mening i en større sammenhæng. Bidrag til et fællesskab kan give mening, hvis fællesskabet opleves som ordentligt.
Stolthed har rod i mening.

Når meningen i arbejdet eller tilværelsen bliver tvivlsom er det værd at stoppe op og (under)søge.

Se: Dybere mening

FacebookTwitterGoogle+Del