Om vejledning (coaching, terapi, supervision)

Af de følgende tekster er Den poetiske Nomade et selvstændigt grundlag for æstetisk vejledning, med både baggrundsbegreber og metodik.
De øvrige artikler er grundlagsartikler fra den vesteuropæisk filosofiske tradition – med særlig vægt på Gabriel Marcel, Løgstrup og Martin Buber.

Den poetiske nomade
Den europæiske filosofiske vejledningstradition
Vejledning ud fra – og som – livspraksis
Gabriel Marcel 1889 – 1973, Håbets filosof, fortvivlelsens dramatiker.
Løgstrup 1905-81
Løgstrup om erkendelse
Martin Buber 1878 – 1965.

FacebookTwitterGoogle+Del