Videreuddannelsen – 2017 – masterclass – 8 dage

Videreuddannelsen 2017 MASTERCLASS –
Art Spirit Coaching – med særlig vægt på spiritualitet

 Denne master-class vil fortsætte arbejdet fra 2016. Formålet er at hjælpe det moderne menneske i dets vanskeligheder og ønsker om et godt liv. Det er ikke et formål at bruge bestemte metoder, kunst eller spiritualitet eller samtale, men at hjælpe det menneske du sidder overfor.

Arbejdet vil gennemgå centrale kilder, materialer, begreber og metoder, der er udviklet i løbet af de 10 år, Instituttet har eksisteret.

 Baggrundslitteratur vil være:

  • Ny tekstsamling fra uddannelsen. Nyt kompendium. OBS.
  • Materiale og model fra Videreuddannelsen 2016
  • Margit Madhurima Rigtrup, Det intelligente hjerte – frigørelse gennem nærvær og kærlighed til indre sandhed, Borgen. 2009. (250 s)
  • Jack Kornfield, The wise heart. A guide to the Universal Teachings of Buddhist Psychology. Bantm Books. 2009 (420 s)
  • Thich Nhat Hanh, Solen mit hjerte, Forlaget Mindspace, (126 s)
  • Herbert Eberhardt, Lösungskunst. Vandenhoeck & Ruprecht. 2010 (267 s)

Hver studiegang vil arbejde direkte med praksis og med filosofi og psykologi.

 Datoer i 2017: 17-18.feb., 9.-10. juni, 1.-2.sept., 1.-2.dec.

Klokkeslæt:  1.dag kl 11 – 18, 2.dag: 9 – 15

Pris : 9.900 kr for et udd-år.

Videre-uddannelsen forudsætter at grunduddannelsen i art-spirit-coaching er påbegyndt. Videreuddannelsen tilbyder begrebslige refleksioner, øvelser og individuelle studier, kombineret med vejledning, over de 3 centrale områder.

I 2009 var temaet Spiritualitet, i 2010 var temaet Coaching, i 2011 Æstetik og Kunstneriske processer. I 2012 var temaet igen spiritualitet og i 2013 handlede det om: Coaching – Resiliens, individuelt, i organisationer og grupper.I 2014 igen Æstetik – kreativitet og Herbert Eberhardts grundbog i æstetisk vejledning. 2015: Spiritualitet med baggrund i Thich Nhat Hanhs Solen mit hjerte og Margit Mahdurima Rigtrups Det intelligente hjerte. 2016: MASTER CLASS –  en sammentænkning art spirit coachings nøglebegreber, hovedkilder og metoder.

Året kan afsluttes med aflæggelse af prøve.

Man behøver ikke deltage i alle 3 studieår, men kan vælge et tema og et år ud. Tilmeldingen gælder for et tema og et år.
Deltagere : Uddannede og tilmeldte til uddannelsen art-spirit-coaching kan deltage. Man kan deltage i samme fordybelse flere gange, da indhold og form ændrer sig fra år til år.

Steen Lykke

 

FacebookTwitterGoogle+Del