Spiritualitet

Korte citater om spiritualitet

SPIRITUALITET 1
Spiritualitet er søgen efter orientering, mening, indre helhed og forbundethed til andre, til ikke-menneskelig skabelse og til noget transcendent
King, 1997,s.668

Den spirituelle dimension
Handler om at sætte tingene i perspektiv, at kende min plads i verden, i forhold til andre mennesker og i forhold til sandhed, skønhed og visdom. At udvikle en fornemmelse af meningen med mit liv, at tage mig tid til at forstå og erfare det, jeg mener er sandt
Amundson, 2004, s. 23

SPIRITUALITET 2
“Når jeg bruger ordet spirituel, mener jeg grundlæggende gode menneskelige kvaliteter. Det vil sige: Hengivenhed, engagement, ærlighed, disciplin og menneskelig intelligens vejledt af god motivation. Alle disse kvaliteter er medfødte; det er ikke sådan at vi først modtager dem på et senere tidspunkt i livet”
Dalai Lama

SPIRITUALITET 3
Spiritualitet er en bevidsthed om en forbundethed med et større hele, som jeg er forpligtet overfor og som jeg gerne tjener. I spiritualiteten overstiger jeg mit snævre lille jeg og min narcissistiske kredsen om mig selv. I stedet kan jeg udbrede følelsen af en forbundethed med skabelsen af noget større, skabelsen af mere liv.

Lahka Lama om spiritualitet (1)
At udvikle evnen til at hvile i sig selv, uafhængig af andres bedømmelse – ikke uafhængig af andre, tværtimod, men – uden at ville ændre andres levemåder og uden at tilpasse sig andres levemåder.
Stadig at udvikle erkendelsen af, hvad der er det dyrebareste eller væsentligste i livet nu – i arbejdet, i kærlighedslivet, i det personlige liv. Det vil skifte i livet, nogle gange nemt, andre gange smertefuldt, men hvordan kan vi forstå at værdsætte hvert et skridt på vores vej?
Lahka Lama om spiritualitet (2)
At opnå en dybere bevidsthed om hvordan vi forenkler vores måde at tænke på, undgår forvirring og faktisk går efter det, vi ønsker os
At udvikle evnen til at omstille sig og finde nye veje, så man bedre kan give slip på fortiden, leve i nuet og skabe en bedre fremtid

FacebookTwitterGoogle+Del