De små skridt. Hvordan leder du din dag?

De små skridt. Hvordan leder du din dag?

Mange af os lever i en overstruktureret hverdag, med (for) mange projekter i både privat- og arbejdsliv. Fornemmelsen af den personlige tid og følelsen af at gøre det væsentligste forsvinder nemt i mængden af hver for sig vigtige opgaver og muligheder.
Der er for meget af alting. Og hvor bliver det væsentligste af – i arbejdet og i familielivet og i det personlige liv?

Det er et tema, der har beskæftiget alle filosofiske traditioner og religioner gennem tiden.

Formålet:
Lakha Lama sammenfatter på sin hjemmeside formålet med sit arbejde i nogle få punkter:
– at udvikle evnen til at hvile i sig selv, uafhængig af andres bedømmelse – ikke uafhængig af andre, tværtimod, men – uden at ville ændre andres levemåder og uden at tilpasse sig andres levemåder.
– stadig at udvikle erkendelsen af, hvad der er det dyrebareste eller væsentligste i livet nu – i arbejdet, i kærlighedslivet, i det personlige liv. Det vil skifte i livet, nogle gange nemt, andre gange smertefuldt, men hvordan kan vi forstå at værdsætte hvert et skridt på vores vej?
-at opnå en dybere bevidsthed om hvordan vi forenkler vores måde at tænke på, undgår forvirring og faktisk går efter det, vi ønsker os
-at udvikle evnen til at omstille sig og finde nye veje, så man bedre kan give slip på fortiden, leve i nuet og skabe en bedre fremtid

Vi kender alle følelsen af at møde mennesker, det er berigende at være sammen med. Det er ofte når indre værdier også er til stede i det ydre.
Det giver en indre ro og rigdom, der også skaber glæde og gavn for andre.
Men det kræver opmærksomhed på ens egen mentale aktivitet, på hvilke tilstande, der skaber hvilke følelser og tanker. Og på egen faktisk aktivitet.
Det kræver mental hygiejne at skabe balance mellem hjerne, hjerte og handlinger.

Forslag til daglige praksis:

Det kræver altså at vi har steder/tidspunkter på dagen, hvor det kan finde sted.
Lav en personlig tid hver morgen og hver aften. En tid til samling på dagen og livet. 10 minutter.
Morgenen: 
1) Først ”ro på” – uden stilhed, intet ordentligt udgangspunkt – sæt dig to minutter for dig selv, uden tanker.
2) Adskil hvad der er vigtigt og hvad der presser på? (det er ofte andre der presser på, men hvad er det vigtigt?) – Lad noget forsvinde.
3)Sæt dig – på hverdage – 3 mål:
– vælg noget presserende, som du vil have gjort
– vælg noget, der yder et bidrag til et langsigtet mål
– vælg en opgave, der er særlig vigtig i dag

Vær konkret. Ikke: ”jeg vil motionere”, men ”fra kl. … til kl. … vil jeg løbe”
Vær realistisk. Sæt dig små mål. Sæt tilstrækkelig tid af.
Formuler det skriftligt – kort.
Formulér det for dig selv som noget, der er sket – visualiser at du gør/har gjort det.
Hold opgaverne for øje – via sedler, remindere.

Aftenen: Tag stilling til din dag. 10 minutter.
1) Først: ro på, uden tanker.
2) Så: Har du mødt frygt, vrede, egoisme hos dig selv i dag? Hvordan taklede du det? Skal du ændre, f.eks. undskylde eller det modsatte, noget i morgen? Skal du blot erkende at sådan var det? Skal du lære følelserne og deres handlinger bedre at kende? Kan du slippe dem/ Gøre dig færdig med dem?
3) Hvad lykkedes for dig i dag? Hvad fik du gjort? Nyd det i 2 minutter.
4) Hvad var de bedste 3 øjeblikke? Nyd det i 2 minutter.
5) Giv så slip. Du kan ikke ændre noget nu.

Afgørende er din konsekvens. Des mere kontinuerligt du prøver at gøre dette, desto større virkning. Gå i gang og gennemfør det i 28 dage. Afgør så om det var gunstigt. Og så, om du vil gå videre.

Det får du ud af det:
Dit velbefindende bliver betydeligt bedre. Dine omgivelser vil fortælle dig at du virker anderledes. Du får en anden udstråling fordi din dag er indrettet på det du ønsker og på bevidsthed om dig selv og andre. Dine værdier styrkes.

Steen lykke

FacebookTwitterGoogle+Del