Aftaler om mindfulness og resiliens

Jeg arrangerer kurser i mindfulness på Rialtovej 16, 2300. Kbh.S hvert halve år.
Se Introduktion til Mindfulness og Resiliens
Se Intensiv retreat.

Du kan indlede selvstudium og egen praksis hjemme via on-line studium i mindfulness.

Derudover holder jeg efter aftale foredrag, temadage og kurser i mindfulness på institutioner, i virksomheder og/eller for grupper i virksomheder, f.eks. ledergruppen.

Desuden kan der aftales kurser for grupper eller virksomheder i huset, skræddersyede til netop denne gruppe. Her kan vægten lægges på introduktion, øvelse eller træning. På disse kurser kan der være et større eller mindre element af foredrag, oplæg eller samtale.
Pris aftales og afhænger af indhold og deltagerantal.

FacebookTwitterGoogle+Del