27.-29.okt. Temadage i mindfulness og resiliens

27.-29.okt:  introduktions- og træningsdage i resiliens

Administrer din hverdag – du har kun dette liv. 
Kurset er for dig der har brug for redskaberne i dit eget liv, og for dig, der har brug for redskaberne i forhold til klienter, som leder eller medarbejder.

Du præsenteres for og trænes i de 10 trin i resiliensarbejde
Begge dage er fra kl 10-17.
Pris: 2990 kr

To redskaber til hverdagshåndtering: mindfulness og resiliens-træning
Mindfulness er et vigtigt element i en moderne verden, men kan ikke stå alene – evnen til at overskue sin dag, sætte grænser, respektere og åbne for grænser og fungere i “ubehagelige” konfliktsituationer med sindsro er ligeså vigtig – dette er nogle af trinene i arbejdet med resiliens.

Mindfulness har en formel træningsside og en uformel side, der handler om måden at forholde sig til hverdag og liv på.
Har du et ønske om eller et behov for ro, koncentration og glæde i din hverdag?
Har du lyst til at komme i gang med meditation?
Hvordan kan du bruge mindfulness i din hverdag?
Dette kursus indeholder begreber/teori og eksempler på, hvad mindfulness er – dens oprindelse i spirituelle traditioner og dens videnskabeliggørelse og udbredelse.

Resiliens
handler om modstandskraft/indre kraft og arbejder med 10 relevante øvelser i forhold til personlige energiskabere og -drænere, indre dommere, tidsforbrug, grænsesætning og personlig konflikthåndtering.

Du vil få indivduel feed-back undervejs og vejledning i forhold til hvad dine egne behov og ønsker er og der sluttes med en individuel vejledningssamtale med alle der ønsker det – om muligheder og vanskeligheder – hvad er næste skridt i din egen praksis.

Forplejning medbringes eller købes i nærliggende butikker.
Indbetaling på konto :7110 – 0000239749
IBAN – nr : DK3871100000239749.
BIC-kode: SYBKDK 22 (Swift-adr)

FacebookTwitterGoogle+Del