Din egen ledelsesudvikling

Ved akut behov: Ring 20432115 og/eller send besked.
Ved akutte behov eller problemer, laves en hurtig analyse af situationen med forslag til handlinger. Over mail eller i telefonen.
Dernæst tages en grundigere samtale om behov og udviklingsmuligheder.

Ønsker du personligt lederudviklingsforløb til dig selv eller til (nuværende eller kommende) ledere i organisationen konstrueres disse ud fra de afdækkede behov.
Det kunne f.eks. være: Hvordan omstruktureres din organisation og hvilke konkrete skridt skal tages i hvilken rækkefølge?
Det kunne f.eks. være tilrettelæggelse af et konfliktløsningsforløb, som indeholder både de konkrete problemer og arbejde organisationens normer for samarbejde og samtale.

Det kunne f.eks. værei et personligt lederudviklingsforløb:
Evne og færdigheder i at lede din egen dag.
Hvilke værdier baserer du din ledelse på?
Det personlige lederskab:

  • Hvem er du som type og hvad betyder det for dit lederskab?
  • Din personlige kommunikation
  • Dine færdigheder i planlægning, strukturering, strategi
  • Din personlige autoritet
  • Dit forhold til konfliktløsning
Ønsker du ”skræddersyede udviklingsforløb”?

Min måde at arbejde på er: i samarbejde med ledelse og dernæst medarbejdere at undersøge baggrunden for de aktuelle udfordringer og sammen tilrettelægge arbejdsforløb.
Disse kan bestå af samtaler på forskellige niveauer i organisationen, bestemte redskaber og særligt udviklede forløb eller redskaber.

Ønsker du bestemte elementer (som tilrettes dig og din organisation), se f.eks. videre under 
ledelsesudvikling, omstrukturering, personaletræning og kompetenceudvikling, team-building eller kommunikation og konfliktarbejde.

FacebookTwitterGoogle+Del