Eks. på anbefaling (personlig vejledning)

Steen Lykke har hjulpet både mit personale og mig

• Han rammer et helt eksistentiel lag som giver genklang hos alle mennesker – ingen går uberørt fra mødet og skaber et højere refleksionsniveau både i forhold til sig selv og i forhold til omverdenen
• Vokser som menneske – både i det indre og det ydre til gavn for arbejdspladser og til gavn for alle andre relationer.
• Den enkelte erkender og forholder sig til eget ansvar i forhold til at balancere egne ressourcer i arbejdslivet, familielivet og livet i almindelighed
• Får redskaber til at vedligeholde ens egen energireserver
• Får kendskab til egne værdier og vigtigheden i at arbejde i overensstemmelse med dem
• Mere robusthed og soliditet i forhold til hverdagslivets belastninger
• Møder omverden med mere rummelighed, forståelse, venlighed og neutralitet
• Bliver opmærksom på at stress og andet ubehag ikke bare er noget som jeg sidder som et passivt offer i – jeg bestemmer selv hvordan jeg møder det
• Lære at forhold sig til eget ansvar for min egen trivsel
• Lærer at sætte grænser og åbne ens grænser
• Lærer at forholde sig til hvad jeg selv har indflydelse på, gøre sin indflydelse gældende og give slip på det som man ikke har indflydelse på og lade være med at binde negativ energi i det
• Lærer at tage ansvaret for hvordan jeg ”er i verden”, hvordan jeg møder mine omgivelser kollegaer, ledere, ægtefælle, børn osv.
• Lærer at forholde mig til og tage ansvar for det som jeg bringer ind i arbejdsmiljøet eller undlader at bringe ind – hvad er min andel i konflikter og hvordan ændre jeg negative reaktionsmønstre
• Får en mere ren og klar kommunikation som styrker det relationelle rum

Anni Kjærgaard Sørensen
Chef sygeplejerske,
Esbjerg Kommune

Steen har nogle rum. Nogle særlige, sælsomme og sjældne rum. Her er plads til alt, hvad jeg kommer med. Alt hvad der er mit. Plads til at opdage, plads til at mærke og rumme. Tryghed til at eksperimentere med hvad der var, hvad der er, og hvad der skal være og ikke længere være. I mellem rummene har jeg fundet og skabt mine egne særlige rum.

Gitte Andersen
Ergoterapeut
Århus Kommune

FacebookTwitterGoogle+Del