HVAD ER RESILIENS? Kursus-tilbud

Ordet resiliens kommer fra det latinske resiliare og betyder at vende (springe) tilbage, at noget preller af. I fysikken betegner resiliens evnen til – efter en indskrænkning – igen at vende tilbage til den oprindelige tilstand. Psykologien forstår det som et menneskes psykiske modstandskraft og evnen til at folde sig positivt ud trods vanskelige betingelser.

Resiliente mennesker kan reagere fleksibelt og kreativt på udfordringer i skiftende situationer, når det ydre eller indre tryk fra belastninger siger. I virksomhedsmæssig kontekst strækker betydningen af resiliens sig fra en individuelle færdigheder til organisationens evner til hurtigt og succesfuldt at tilpasse sig ændrede omstændigheder. Der er en direkte forbindelse imellem den enkeltes styrke og resiliensevnen i organisationen som helhed.

Den individuelle resiliens hos ledere og medarbejdere styrkes, når virksomheden udvikler strukturer og forudsætninger, der modsvarer både den enkeltes og virksomhedens forudsætninger. Og omvendt.

Resiliens forstås her ikke blot som en tilbagevenden til situationen før en krise, en vanskelighed eller ændrede vilkår, men som en tilbagevenden med en ny og sundere, mere ligevægtig, tilstand.
Resiliensen består i at lære af reaktionen, se virkeligheden i øjnene og vinde nye styrker.

Væsentlige arbejdspunkter er:

  • Ro, mindfulness – den lille pauses kunst-
  • Bestemmelse af nuværende ståsted og rolleafklaring
  • Fylde energibeholderen
  • Oprydning i rygsækken
  • Afbalancere den indre slavepisker
  • Sætte grænser – være opmærksom på grænser – åbne for grænser
  • Aktiv konflikthåndtering
  • Konsekvent udfoldelse af handlingsspillerum
  • At finde ro i netværk
  • Forankring i indre kraft og ro

Se kursustilbud om udvikling af din personlige resiliens-kapacitet. Information

FacebookTwitterGoogle+Del