MASTER-programmer EGS

Art Spirit Coaching er blevet godkendt som “module provider” for Det europæiske Universitet, EGS.
Det betyder at uddannelsen er godkendt iflg. Bologna-aftalen og at der ved gennemførelse af uddannelsen optjenes 60 ECTS-point i en master. Og at den fulde master (120 point) opnås ved gennemførelse af 3 “summerschools” i Sass Fee, Schweitz. Det betyder at jeg kan være thesis-vejleder og dermed at thesis kan skrives på dansk. Det betyder at Art spirit Coaching optræder som “Affiliated Institute” på linje med de øvrige europæiske og amerikanske institutter og at Art spirit coaching er en del af dette netværk.

EUROPEAN GRADUATE SCHOOL EGS
Alter Kehr 20
CH3953 LEUK – STADT
Switzerland
expressivearts.egs.edu

Overview of the MA studies:

Period 2: Sunday July 10 to Monday August 1, 2011
Summer school (21 days), ITC D – 21cp ECTS
Advisory Group in Expressive Arts Coaching and Consulting II (Core Group ITC D)
Advanced Training and Theoretical Foundations
Process of Change – An Inquiry into Change Processes and Organizational Development
Body and Movement in Expressive Arts Therapy
Institutional Characteristics: An Inquiry into Consulting Cooperating Institutional Systems and their Organizations

Module 1 – 4 – parallel to summer schools

Summer school (21 days), ITC P – 21cp ECTS
Advisory Group in Expressive Arts Coaching and Consulting I (Core Group ITC P)
Social and Developmental Issues from a Systemic Perspective
Advanced Training and Methodology of Practice
Language and Discourse in Expressive Arts Coaching and Consulting
Principles and Practices of Coaching and Consulting:
A Critical Inquiry into a Variety of Schools and Methods

Module 1 – 4 – parallel to summer schools

Summer school (18 days), ITC 3 Examination Course – – 18 cp ECTS
Principles and Practices of Intermodal Expressive Arts Coaching and Consulting (Core Group IT 3)
Principles and Practices: A Critical Inquiry into a Variety of Schools
Polyaesthetics and Intermodal Expressive Arts Examination Course
Presentation and Oral Defense of the Master Thesis
Preparation and Presentation in connection with Graduation

FacebookTwitterGoogle+Del