Curriculum Vitae

Cand.scient.pol. fra Institut for Statskundskab ved Århus Universitet, 1979.
Fra 1975 og frem:
Privat praktiserende konsulent for utallige store, nationale såvel som internationale virksomheder, private (herunder familieejede) og offentlige virksomheder.
Udvikling af nye strukturer, konstruktive kulturer, såvel kommunikativt som handleorienteret ledertræning og personaleudvikling.

Det sker gennem kursusdage, personaleudvikings- og ledertræningsforløb, organisationsudvikling og supervision, ofte samlede strukturerede forløb.

Underviser på kurser om udvikling af underviser-, vejleder- og leder-personligheden for kommuner, amter og private.

Underviser ved DLH i vejledning, psykologi og pædagogik fra 1972 – 83.

Underviser ved Videreuddannelsen for ergo-fysioterapeuter fra 1980 til 2001, i sociologi, pædagogik og psykologi, herunder deltagelse i styrelsesorganer og afgivelse af skriftlige responsa som oplæg, procesbeskrivelser og evalueringer.

Underviser ved Danmarks Sygeplejehøjskole, Århus, i pædagogik, 1980-83.

Leder af kurser i brug af fortælling, skrivning, bevægelse, tegning/maling, musik og teater som personlige og fælles udtryks- og erkendelsesformer.

Leder af kurser i supervision og supervisor for terapeuter, lærer- og ledergrupper.

Intensiv buddhistisk meditationsuddannelse i Northern Insight Meditation center, Wat Ram Poeng.Tambol Suthep, Changmai. Thailand. (1990 og 91)

Uddannet (1992-96) og praktiserende kunstterapeut fra ISIS Danmark.
Uddannet som teoretisk og praktisk træner ved European Graduate School(EGS) i Schweiz, 1997-98.  Træner og rocesleder for grupper samme sted fra 1998. Brug af kunstneriske udtryk – poesi, fortælling, tegning, maling, bevægelse, dans, teater, sang og musik.

Underviser og medlem af fakultetet ved EGS fra 1998 – 2003.

Projektleder og ene-underviser på læreruddannelsen, Ny lærer ny kompetence og ny praktikvejleder ny kompetence – en videreuddannelse for undervisere og vejledere i sundhedssektoren – 3 modul- opbyggede uddannelsesforløb i 1999 – 2001.

Udviklings- og organisationskonsulent, Uddannelsesafdelingen i Århus Amt fra marts 2001 til marts 2003 med vægt på:
Uddannelsesleder på mellem-lederuddannelsen. Supervision af ledergrupper og enkeltledere. Personaleudvikling over lange forløb med facilitering af gruppe- og individuelle processer. Leder og underviser i længerevarende forløb i konflikthåndtering, udvikling af ledelse og samarbejde, facilitering af samtale- og samarbejdsprocesser.

Udvikling af koncept for udviklingsforløb for erfarne ledere i Århus Amt.

Medlem af kompetenceudviklingsteamet.

Fra 2003: Underviser på NIKUT – Norsk Institut for Kunst og Udtryksorienteret Terapi, Oslo. Introduktionskurser og kurser i coaching og æstetik.

Fra 2003: Eget konsulentfirma med udgangspunkt i Århus og i København.

Fra 2003: Samarbejdsaftale med Uddannelses- og udviklingsafdelingen, Roskilde Amt, senere Region Sjælland. Om kursusundervisning, organisations-,leder- og personaletræning, supervision.

2005: Uddannet og godkendt som underviser på Den danske Lægeforenings kurser for speciallæger i Kommunikation og i Ledelse samarbejde og Organisation (LAS- og senere SOL-kurserne)

Godkendt som og fast underviser ved region Sjællands og Region Hovedstadens obligatoriske kurser i ledelse og organisation for læger – SOL. (til 2013 mere end 40 forløb).

2005: Certificeret uddannelse : Menschen führen – Organisationen leiten. Ledelseskursus med grundmodulerne:
1.Sich Selbst führen
2.Miteinander reden.
3.Autentisch sein. Hos munk og cansellar Anselm Grün. Haus Benedikt. Würzburg.

2005: Grundlægger af uddannelsen ART SPIRIT COACHING, en 2-årig uddannelse i expressive-arts-traditionen og med baggrund i en ikke-religiøs spiritualitet og i europæisk vejledningstradition med særlig vægt på coaching.

Nyt hold (8 deltagere) hvert år siden 2005.
3-årig Videreuddannelse startes i 2009, med nyt optag hvert år.

Retreats i mindfulness og intensiv meditation hvert halve år.

Fjernstudium (on-line) i mindfulness.

Fjernstudium (on-line) i buddhistisk psykologi

Fjernstudium( on-line) i Resilience og empowerment

2010: Uddannelsen i Art Spirit Coaching godkendes som del af en Master-uddannelse ved EGS, Schweiz. (60 ECTS-point).

Fra 2008 : Løbende supervisionsgrupper for læger

2010 og 2011: Studierejser i Vajrajana-buddhisme Tibet og Buthan
Kurser i kontemplation, meditation og sakral dans hos Beatrice Grimm og Willigis Jäger, Benediktushof,Würtzburg, Tyskland.
Invitation til medlemskab af Willigis Jäger´s meditationsgruppe “Leeren Wolken”, med basis i Benediktushof.

2011. Autorisation i at anvende og administrere JTI, jungiansk typeindeks.

2011 : The potential Project, 10 ugers kursus i mindfulness-træning under ledelse af Anne Buchardi. The potential Project er et verdensomspændende træningsprogram, udformet af bl.a. Alan Wallace, Amherst College, fysik og videnskabsteori, ph.D. i religionshistorie og grundlægger af Santa barbara Institute for Consciousness Studies, mange års studier og meditativ praksis i klostre i Tibet og Nepal, elev af bl.a. Dalai Lama, har udgivet mere end 30 bøger om buddhisme og mindfulness.

Forår 2012 : Kursus hos Alan Wallce. The four applications of mindfulness.

2012-15: Postgraduat – Underviser ved Unidade de Logística e Organização Académica/Logistics and Academic Organization Unit. Lisboa – Portugal

Fra 2013 : Uddannelses- og læringsforløb for store internationale virksomheder (ledelse og kommunikation).

2013 og frem: Interantionale intensive retreats i Karuna-klostret i Monchique, Algarve, Portugal

Aug. 2015: Center for Ledelse, Typologi i grupper.

Fra maj 2016: Resiliens i patientbehandlingen – ugekurser for praktiserende læger (under LUF).

FacebookTwitterGoogle+Del