Kompetenceudvikling.

KOMPETENCE beskriver et (foreløbigt) resultat/tilstand af kvalifikationernes møde med opgaverne i en bestemt kontekst (bygninger, teknologi, kollegaer, ledere, klienter, strukturer).
Kompetence er at være i stand til at løse eller håndtere problemer på det pågældende område adekvat.

En traditionel opdeling i niveauer for kompetenceprofiler er:
Basis
Kompetente
Excellente

På tværs heraf opdeles så i f.eks.:
1. Faglig (viden og kundskaber om det faglige) kompetence
2. Behandlings/undervisnings/ledelsesmæssige kompetence (evne til refleksion, vejledning, forståelse af hvad der sker, tilrettelæggelse, evne til behandle forskellige klienter/deltagere, improvisation osv.)
3. Organisatorisk kompetence (kendskab til og evne til brug af organisationen, materialer og ressourcer i organisationen – evt. evne til ændringer af organisatoriske forhold, nyskabelse)
4. Social, samarbejdsmæssige kompetence (information, tage initiativ, tværfaglighed, tillidsskabelse, forståelse for andre, ansvarlighed, skabe udfordring og tryghed)
5. Personlig kompetence (f.eks. grad af opsøgende, konflikthåndtering, dialogpartner, engagement, tillid, selvindsigt, fleksibilitet)

Eller i de følgende kompetencer, som Kompetencerådet bruger:

1. Læringskompetence (faglig, læring i organisationen, tværkulturel læring)
2. Forandringskompetence (innovation, mobilitet)
3. Relationskompetence (netværk, kommunikation, ansvar)
4. Meningskompetence (focuseringsevne, identitet)

Dokumentation
Løbende beskrivelser, som kvalitetsudvikling

 

FacebookTwitterGoogle+Del