MUS-, GRUS- KOMPUSamtaler

Disse samtaler findes nu i alle moderne virksomheder. Det er et godt redskab, men ofte er de virkningsløse p.gr.a. for dårligt koncept eller for dårlig udførelse. Des højere i ledelseshierarkiet, des ringere udførelse – er det min erfaring. Der kræves strategisk kompetence-afklaring, konceptafklaring og der kræves træning .
Strategisk kompetenceafklaring- en forudsætning for alle 3 samtaleformer – hvordan? Konsultation eller temadage.

Konceptafklaring – hvilke former for samtaler har din virksomhed/afdeling brug for? Konsultation eller temadage for ledelsen.

Coaching i forberedelse, afholdelse og opfølgning af samtalerne.

Medarbejderudviklingssamtalen er den årlige samtale mellem leder og medarbejder med focus på trivsel og kompetencer. Den har focus på nuværende og fremtidige opgaver, forholdet til ledelse og leder, og på udviklingen af faglige, personlige og relationelle og organisatoriske kompetencer – herunder forholdet til læring og mening. Fællesgørelse af MUS-samtalerne er en nødvendighed for organisationen og den enkelte – formen kan variere. Den kan f.eks. være:

Gruppeudviklingssamtalen er den del af udviklingssamtalen, som foretages i den relevante arbejdsmæssige gruppe. Den kan erstatte eller supplere udviklingssamtalen. Den stiller store krav til kommunikationen og viljen til konstruktivitet i gruppen. Til gengæld fællesgøres trivselsforhold og behov og ønsker om kompetenceudvikling direkte.

Kompetenceudviklingssamtalen er den del af udviklingssamtalen, som focuserer på kompetencer. Den kan supplere eller erstatte udviklingssamtalen. Den forudsætter særlig kompetenceafklaring før samtalen og særlig opfølgning på plan for kompetenceudvikling. Også KOMPUS-samtalen kræver en form for fællesgørelse, hvis den skal være virkningsfuld.

FacebookTwitterGoogle+Del