Læringscirkler

TO KILDER TIL LÆRING
TO LÆRINGSCIRKLER

Læringscirkel 1 – refleksionens læring
Fra fortiden – læring via refleksion over tidligere erfaringer:

Læringscirkel 2 – sansningens og tilblivelsens læring
Fremtiden: Lære af fremtiden som den bliver til.
Sansning og dybere kundskab.

FacebookTwitterGoogle+Del