Organisatorisk læring

De traditionelle metoder og begreber i organisatorisk læring er variationer af en reflekterende læringscirkel, der er baseret på refleksioner over allerede udførte handlinger, altså er fortidsbaseret. (se læringscirkel 1):
Ved at indgå i læringscirkler, der både arbejder med eksisterende rutiner og tillader at distancere sig fra sådanne mønstre og lære fra fremtiden, som den dukker op, snarere end (eller i tillæg til) at reflektere over fortidens hændelser kan der ske en afdækning og skabelse af ny kundskab – fra gamle mentale modeller til ny vækst. (se læringscirkel 2).

Det vigtige er altså at

  • få øje på og dernæst suspendere de gængse tanke-, føle- og handlemønstre og
  • tilføje dimensioner, der går fra sansning til skabelse af fremtid, ved at focusere på det væsentlige.

Ændringer gennemgår ofte et forløb fra:
a) erkendelse af eksisterende mønstre over:
b) optøning af disse tilstande og eksperimenteren med nye tilstande
c) etablering af nye rutiner, mønstre .

Udfordringerne ved optøningen af gamle mønstre er at finde måder, der vil bevæge organisationen fra de mentale modeller til mulighederne for fælles visioner, ved at skifte fra den traditionelle refleksive læring til at lære fra den opdukkende fremtid.

FacebookTwitterGoogle+Del