Organisering og læringsrum

Læringsrum:
  • Institutionaliseret uddannelse uden for institutionen
  • Institutionaliseret arbejdspladsbaseret læring
  • Struktureret og planlagt læring “på arbejde”
  • Uformel intern læring i arbejdet

Læringsrum 1: Eksterne kurser og uddannelser Institutionaliseret uddannelse omfatter eksterne kurser og konferencer, hvor lærere deltager i forløb sammen med folk andre steder fra – og vel også i bred forstand alle de inputs de henter udefra, som ikke er påvirket eller styret af organisationen. (Konferencer, længerevarende eksterne uddannelser, studieture etc.)

Læringsrum 2: Interne kurser med eksterne ressourcepersoner Institutionaliseret arbejdspladsbaseret læring omfatter interne kurser og seminarer o.l. aktiviteter af formel art – hvor der er en høj grad af information udefra og samtidig en høj grad af styring af organisationen ligesom deltagerne er afgrænset til organisation selv. (Pædagogiske dage, udviklingsdage, dele af udviklings- og forsøgsarbejde etc.)

Læringsrum 3: Intern oplæring Struktur og planlagt læring “på arbejdet” er en udelukkende intern præget aktivitet baseret på udveksling af intern information, som er formel fastlagt i form af bestemte fremgangsmåder og tidspunkter. (Introduktion, interne udviklingsopgaver, sidemandsoplæring etc.) De tre ovenstående læringsrum kan indgå i planlægningen af kompetenceudviklingen hos den enkelte medarbejder. Mens det sidste læringsrum, som er beskrevet nedenfor, altid vil være den enkeltes anliggende.

Læringsrum 4: Læring gennem arbejde Uformel intern læring “i arbejdet” er den ikke-strukturerede aktivitet – de uformelle processer. (Sker gennem udførelse af arbejdet).

Organisering: Forpligtigelser og planlægning. Den enkelte medarbejder er forpligtet til at vedligeholde og udvikle sine faglige kompetencer. Ledelsen kan udforme minimumskrav til den enkelte medarbejders kompetenceniveau i forhold til opgaveløsningen. Den enkelte medarbejder skal gives mulighed for at udvikle sine faglige kompetencer til gavn for skolen og den enkelte. Kompetenceudviklingen kan finde sted i alle tre rum og understøttes af en planlægning, som finder sted i samarbejdet mellem den enkelte og ledelsen. Primært ved MUS,GRUS,KOMPUS. Forud forbereder den enkelte medarbejder og ledelsen en evaluering af den enkeltes kompetenceudvikling i det forløbne år ud fra de tre beskrevne læringsrum. Medarbejder og ledelse opstiller sammen en plan for den enkeltes kompetenceudvikling i de tre læringsrum for det kommende år.

Ledelsen kan ligeledes aftale kompetenceudvikling for grupper af medarbejdere fx et team. Dette sker ved en teamudviklingssamtale. Ledelsen afsætter hvert år ressourcer til at understøtte kompetenceudvikling.

FacebookTwitterGoogle+Del