Læring og Kompetenceudvikling

Læring i organisationer handler om indøvelse af læring af første, anden og tredje orden som redskab i gruppen og det handler om kompetenceudvikling.
Eller det handler om ORGANISATORISK LÆRING.

At kunne gå fra at fejl rettes og problemer løses inden for de eksisterende sæt af normer og værdier til at fejl og mangler rettes, samtidig med at gamle normer og værdier sættes under debat. Læring i organisationer tager udgangspunkt i både de personlige og fælles visioner. Det er fælles sporing og orientering. Sporingen muliggør den fælles fortolkning og mål-sætning. Det er egentlig forbindelsesleddet mellem personernes selvstændige adfærd og adfærd, der er orienteret mod gruppens eller organisationens mål. Begge dele er nødvendige for en ønsket udvikling. Forudsætningen er dialog. At mentale modeller kan overvejes og ændres.

Personlig udvikling og læring omfatter mere end kompetence og færdigheder, nemlig at se sit (arbejds)liv som skabelse af fremtid, mere end reaktion på fortid.

Personlig mestring er en disciplin, der vedrører overvindelsen af modsætninger mellem personens opfattelse af sig selv og egen formåen og indholdet i den personlige vision.
Kompetenceudvikling.

Det er vigtigt at skelne benhårdt imellem kvalifikationer og kompetencer. Kompetence handler om udfoldelse af kvalifikationer i den konkrete sammenhæng, som opgaveløsningen er placeret i. Kvalifikationer må blive til kompetencer.

Kompetenceudvikling i organisationer kræver strategisk kompetenceafklaring , dvs. afklaring af behovet for fremtidige kompetencer. Kompetenceudviklingen må altså ske ud fra arbejde med fremtidige opgaver, strukturer og værdier. Individuel kompetenceafklaring foretages i forhold til den strategiske kompetenceafklaring

Kompetenceudviklingen handler om:

  • Faglig kompetence
  • Organisatorisk kompetence (evne til at fungere i og bruge organisationen – evne til ændringer af organisatoriske forhold, nyskabelse)
  • Social, samarbejdsmæssig kompetence (etablering af og udvikling af relationer, give information, tage initiativ, vise og skabe tillid, agere i tværfaglighed, udvise forståelse og ansvarlighed i forhold til andre, kunne skabe udfordring og tryghed, konflikthåndtering)
  • Personlig kompetence (forhold til eget engagement, selvindsigt, fleksibilitet, evnen til at focusere og viljen til mening og sammenhæng).
  • Lærings- og forandringskompetence (evne til læring af 2. og 3.niveau, til at indgå i innovative processer)
FacebookTwitterGoogle+Del