Resiliens – modstandskraft og indre balance.

Resiliens – indføring og træning

Du har kun dette liv – administrer din hverdag.
Kurset er for dig der har brug for redskaberne i dit eget liv.
Og  for dig, der har brug for redskaberne i forhold til klienter som terapeut, læge, konsulent, underviser eller som leder i forhold til medarbejdere.

 I foråret er der en orienterende dag for behandlere den 19.april – kl 10. – 17.
Pris: 1.900 kr

Og der er et kursus for (potentielle) stress-ramte d. 20. – 22. april.

Her vil blive arbejdet i øvelsesform med de ti skridt, udvalgt efter relevans for den enkelte deltager. Arbejdet vil foregå i en lille gruppe (ca. 6 deltagere)
Pris: 3.600

Deltagelse kræver ingen forkundskaber.

Send en mail som tilmelding. Der oprettes en gruppe ved deltagertal på mindst 4.
Ring evt for en telefonsamtale. Tlf: 20432115

To redskaber til hverdagshåndtering: mindfulness og resiliens-træning
Mindfulness er et vigtigt element i en moderne verden, men kan ikke stå alene – evnen til at overskue sin dag, sætte grænser, respektere og åbne for grænser og fungere i “ubehagelige” konfliktsituationer med sindsro er ligeså vigtig – dette er nogle af trinene i arbejdet med resiliens.

Mindfulness har en formel træningsside og en uformel side, der handler om måden at forholde sig til hverdag og liv på.
Har du et ønske om eller et behov for ro, koncentration og glæde i din hverdag?
Har du lyst til at komme i gang med meditation?
Hvordan kan du bruge mindfulness i din hverdag?
Dette kursus indeholder begreber/teori og eksempler på, hvad mindfulness er – dens oprindelse i spirituelle traditioner og dens videnskabeliggørelse og udbredelse.

Resiliens
 handler om modstandskraft/indre kraft og arbejder med 10 relevante øvelser i forhold til personlige energiskabere og -drænere, indre dommere, tidsforbrug, grænsesætning og personlig konflikthåndtering.

Du vil få indivduel feed-back undervejs og vejledning i forhold til hvad dine egne behov og ønsker er og der sluttes med en individuel vejledningssamtale med alle der ønsker det – om muligheder og vanskeligheder – hvad er næste skridt i din egen praksis.

Tilmelding: Send en mail til mail@steenlykke.dk med dit navn, tlf. nr. og navn på kursus. Desuden indbetales kursusbeløbet til Sydbank: Reg. nr. 7110, konto nr. 0000239749 . Angiv venligst navn og kursus/temadag ved indbetalingen. Bemærk, tilmelding er bindende. Skulle du blive forhindret i at deltage, kan du overdrage din plads til en anden. For yderligere information kontakt Steen Lykke, 45 20432115.Forplejning medbringes eller købes i nærliggende butikker.
Indbetaling på konto :7110 – 0000239749
IBAN – nr : DK3871100000239749.
BIC-kode: SYBKDK 22 (Swift-adr)

FacebookTwitterGoogle+
FacebookTwitterGoogle+Del