Hvad er dine behov?

Ved akut behov: Ring 20432115 og/eller send besked.
Ved akutte behov eller problemer, laves en hurtig analyse af situationen med forslag til handlinger. Over mail eller i telefonen.
Dernæst tages en grundigere samtale om behov og udviklingsmuligheder.

Ønsker du ”skræddersyede udviklingsforløb”?
Min måde at arbejde på er: i samarbejde med ledelse og dernæst medarbejdere at undersøge baggrunden for de aktuelle udfordringer og sammen tilrettelægge arbejdsforløb.
Disse kan bestå af samtaler på forskellige niveauer i organisationen, bestemte redskaber og særligt udviklede forløb eller redskaber.

Ønsker du bestemte elementer (som tilrettes dig og din organisation), se f.eks. videre under ledelsesudvikling, omstruktureringer, personaletræning,team-building, kommunikation og konflikthåndtering.
Ønsker du personligt lederudviklingsforløb til dig selv eller til (nuværende eller kommende) ledere i organisationen konstrueres disse ud fra de afdækkede behov.
Det kunne f.eks. være: Hvordan omstruktureres din organisation og hvilke konkrete skridt skal tages i hvilken rækkefølge?
Det kunne f.eks. være tilrettelæggelse af et konfliktløsningsforløb, som indeholder både de konkrete problemer og arbejde organisationens normer for samarbejde og samtale.

Det kunne f.eks. være i et personligt lederudviklingsforløb:
Evne og færdigheder i at lede din egen dag.
Hvilke værdier baserer du din ledelse på?
Det personlige lederskab:

  • Hvem er du som type og hvad betyder det for dit lederskab?
  • Din personlige kommunikation
  • Dine færdigheder i planlægning, strukturering, strategi
  • Din personlige autoritet
  • Dit forhold til konfliktløsning
FacebookTwitterGoogle+Del