God forandringskultur

En god forandrings- og afskedigelseskultur

Jeg har hørt at når den gode landmand går på sine marker om efteråret så kradser han ikke bare lige i det øverste lag af jorden, men undersøger lagene under. For det er i lagene under at den første vækst skal komme og det er her jorden skal være righoldig..
Man kan udpine jorden så den ikke har noget vækstpotentiale lidt dybere nede.
Det kan man også med organisationer og personalegrupper. Det kan man også med venskaber og ægteskaber.
Ofte bliver man først opmærksom på den manglende vedligeholdelse eller manglende gødning når noget ikke vokser eller noget går skævt. Men det er godt så at vende sig mod de lidt dybere lag.

Dette er et forsøg på at arbejde med jordbunden for det der kommer til at ske i fremtiden.
Som landmanden, der undersøger ikke bare overfladen.
Altså når fremtiden igen vil indebære afskedigelser og omstruktureringer, hvad er da den gode jordbund?

Hvad er en god kultur også i stærke forandringsperioder?

I. En gruppes kultur består af den enkeltes egen kultur og så den der udvikles i gruppen. Disse to veksler eller er gensidigt afhængige og påvirkelige.

Et menneske og et samarbejdsforhold er afhængige af de samme ting.

Nøglebegreberne er :
At kunne være uafhængig i en positiv forstand for dernæst at kunne være gensidig.

Derefter vil vi gå helt konkret til værks:

II. Hvad sker der hos den enkelte i f.eks. en fyring?
Vi kender almindelige reaktionsmønstre i kriser – hvad er de?
Fra typiske reaktionsmønstre til mestring af den nye situation

III. Hvad er en god ændrings- og afskedigelseskultur? Forventningsafstemning og samtale herom. Vi vil slutte med at ridse forslag til punkter op:
Hvad har den fyrede brug for?
Hvad er det svære ved at være leder og hvad er god ledelse?
Hvad er det svære ved at være kollega og hvad er god kollegial adfærd?

I. Foranderlighed – uvished og personlig integritet

Forandringens hast er steget – ikke kun i den offentlige sektor.

Selve opgaverne ændres, men ikke opgavernes kerne.
Især strukturerne og teknologien ændres.

Men selve det at alt ændres hele tiden er ikke noget nyt.

II. Handlings-etik over for karakter-etik

Konkrete historier, f.eks. Stephen Coveys

Indefra og ud betyder at gå fra ”jeg vil have..” til…”jeg vil være”
Udviklingen går fra afhængighed til uafhængighed til gensidighed.

Afhængighed handler om de andre – det er de andres skyld

Uafhængighed handler om jeg – kan selv…

Gensidighed handler om vi – kan gøre det, samarbejde, kombinere osv.

Æsops fabel om guldæggene

Produktion – produktionsevnen = P/E-balancen.
-maskiner, vand i suppen.
Behandl dine medarbejdere lige så godt som ptt.erne og omvendt.

Victor Frankl
Den sidste menneskelige frihed : Evnen til se:
Evnen til selverkendelse/selvbevidsthed
Forestillingsevnen – evnen til at skabe billeder i vor hjerne, som ligger uden for vores nuværende realitet.
Samvittighed – en dybtliggende indre forståelse af, hvad der er ret og uret. Den styrer vor opførsel og den grad af harmoni der er imellem vores tanker og vores opførsel
Uafhængig vilje – evnen til at handle baseret på vor selverkendelse, helt uafhængig af andre påvirkninger.

Det reaktive i sprog og vaner

Interessesfære over for indflydelsessfære

Hvad har vi kontrol over?

Når vi har vundet en sund basis i egen ordentlighed (uafhængighed) kan vi gå til næste skridt:
Gensidigheden

Den virkelige nøgle til indflydelse er eksemplet, i din måde at være på. Dit eksempel flyder naturligvis fra din karakter eller fra den person du virkelig er – ikke fra hvad andre siger du er eller hvad du selv siger.

1) Indlevende lytning – forstå den anden

2) Vær opmærksom på små ting

3) Man skal overholde sine løfter

4) Afklaring af forventninger

5) Vis personlig integritet
Integritet er mere end bare ærlighed – ærlighed er at fortælle sandheden eller at bringe vores ord i overensstemmelse med virkeligheden. Integritet er at bringe virkeligheden i overensstemmelse med vores ord – holde løfter og opfylde forventninger.

6) Giv en ærlig undskyldning hvis du trækker på den følelsesmæssige konto

III.Forventningsafstemning

Hvad er det særligt vanskelige ved at blive fyret?
Hvad vil du have brug for?

Hvad gør det vanskeligt at være leder i en fyring?
Hvad er god lederadfærd?

Hvad gør det vanskeligt at være kollega?
Hvad er god kollegaadfærd

FacebookTwitterGoogle+Del