Grundlaget for art spirit coaching

Udgangspunktet er fænomenologisk, dvs. bestræbelsen på at sanse hvad der er uden at lade sig forstyrre af hvad der burde være. Dvs. at sanse virkeligheden som den kan opleves.

Vi sidder altså ikke med analytiske eller diagnosticerende holdninger. Vi arbejder ikke med en sandhed bag ved virkeligheden. Vi forholder os ikke abstrakt eller distancerende til den andens ytringer. Men undersøger den andens virkelige oplevelse.

Det giver en reel, direkte kontakt i relationen. Den anden møder et menneske der kan lytte til virkeligheden og kan sætte spot på hvad der sker i den enkelte og i relationerne, i kontaktfladerne.

For at få en direkte adgang til virkeligheden må man være ordentligt til stede i det der sker og opleves. I modsætning til refleksion og fortolkning er sansningen afstandsløs og direkte – den sker igennem øret, øjnene, hænderne, kroppen, berøringen, rummet. ”Bare synet af” er et eks. på sansningens magt. Vi véd at i al kontakt betyder oplevelsen (af f.eks. ansigt, krop og tonefald) langt mere end indholdet.

Sansningen udtrykkes i lyde, toner, i rytmer/tempo, i bevægelser, brug af rum og krop. At arbejde med udtryk for vores oplevelse gennem sanserne i forskellige sprog er metaforisk og æstetisk arbejde. At bruge hvad der sker i krop, farve, form og lyde, rum er udover at være det mest effektive også stærkt vitaliserende.

At komme tæt på sit eget udtryk er at komme tæt på sit eget liv – det er livgivende.

Derfor arbejder vi med de personlige udtryk : digt, fortælling, tegning/maling,rytme, toner og direkte tale og handling. At turde vise sin virkelighed er at blive en del af verden. Men ligeså vigtigt er det at turde og kunne forholde sig  til hvad der er, uden at lade sig forstyrre af hvad der burde være. Dvs. finde og udtrykke sig selv, følelser, holdninger og erfaringer. Det er det eksistentielle udgangspunkt.

Det handler om at blive sig selv med opmærksomhed og bevidsthed, til forskel fra ”vanen” eller andres meninger. Opmærksomhed udløser forandring. Fra opmærksomhed og ansvarlighed kommer modet til at være den jeg er. Men så er jeg i gang med at være og være i kontakt med verden, dvs. med at elske mig selv og verden.

Kærligheden er – som grundholdning – det vigtigste i livet, ikke i en personlig forstand, men som en holdning til tilværelsen og hele universet. Kærligheden forudsætter at du ikke opfatter dig som adskilt fra andre, fra tilværelsen, og fra verden. Kærligheden kommer af at der er noget der er større end egoet, det enkelte individ – dette større giver livet mening.

De virkelig værdier i verden er ikke materielle men handler om vores forholdt til livet og hinanden. Om kærligheden, som ikke kan købes, men gives også når jeg ikke har ”fortjent” den.

Meningsfuldheden fås gennem evnen til tilstedeværelse, opmærksomhed og koncentration. Det er det, der forener dig med tilværelsen. Og når du virkelig går ind i det, som er til stede, så er det forandret. (Åndsnærvær eller mindfulness). Kærlighed og visdom er det spirituelle udgangspunkt. Spiritualiteten lever i hverdagens tummel, ikke i en ophøjethed-

Visdommen forbindes med selvindsigt, dvs. kendskab til egne tanke-, følelses- og handlemønstre. Og evnen til at transformere og slippe gamle mønstre og forbinde sig med egne værdier og verden.

Forandringens paradoks er at al forandring(vækst) starter i og forudsætter accept af virkeligheden, som den er, dvs. i virkeligheden som den opleves. Der er ikke noget, der forandrer sig, før man accepterer det, sådan som det er.

Deraf kommer forandringens to guldklumper : At kunne slippe hvad der skal slippes, illusioner og mønstre. At turde ønsket, at ville og give opmærksomhed og handling til dine ønsker.

At gå fra virkeligheden som den er, til ønsket om ændringer, kræver en klarhed eller en fornemmelse af hvad der er det mest dyrebare i den enkeltes liv, dvs. de værdier han eller hun lever på. Ofte er det at gå efter sine ønsker forbundet med selvcensur og frygt for konsekvenserne. Derfor er arbejdet med hvad der står i vejen af frygt og bekymringer væsentlige for om det lykkes .Det er ofte frygten der holder os tilbage.

Dernæst må vi finde ud af hvad den anden selv kan og vil gøre for at bidrage til ønskets opfyldelse.

Steen Lykke

FacebookTwitterGoogle+Del