ART-SPIRIT-COACHING

Arbejder med det hele menneske – dvs. brug af både praktiske, etiske, følelsesmæssige, intellektuelle og æstetiske dimensioner – i denne proces. Dvs. tilgodeser både en hverdagspraktisk, en videnskabelig, en æstetisk og en spirituel side ved livet. Ved at være ved vores fulde fem.

Arbejdet med det kreative giver adgang til bevidstgørelsen på en helt anden måde. Fjenden i mange ændringsprocesser er forestillingen om at ”kunne regne den ud”, ofte i form af tanker, der kører i ring. At bruge sanserne giver en direkte adgang til verden. Og bringer dig væk fra ”kværnen”, gentagelsen. Muligheden er at komme i et helt andet rum, der både åbner sanser og sind og dermed handler, ved at bruge kunstneriske udtryk. Som Piet Hein sagde, går alle kreative processer vejen over ”det ubevidste”. Dvs. du må lære at give slip, lade komme.

Vi kan ville meget, men det er det ubevidste der bestemmer, så hvordan får du et godt samarbejde med disse dele af dig selv?

Vore ønsker og potentialer kender vi kun delvist. Og har kun delvist magt over. Vi må have en tillid til livet og underet. Vi må have et samarbejde med det dybere (hvad enten vi kalder det ”det ubevidste” eller noget andet).

Måske kan du bringes til at præstere mere, men det giver ikke i sig selv mening. Ligeså vanskeligt som spørgsmålet om mening er, ligeså vigtigt er det. Arbejdet med meningsfuldhedens dimensioner er en del af denne coaching. Egoet står ofte i vejen for ændringer. Jeg kan og vil selv. Og det lykkes måske én gang. Troen på beherskelse. Vores tro på at kunne beherske verden står i vejen for megen udvikling.

Det spirituelle handler om, at der er noget i verden der er større end egoet. Det handler om at genvinde fornemmelsen for underet. Mening har med visdom og kærlighed at gøre. Forudsætningen er at være samlet i sin egen midte, uforstyrret af egen grådighed og andres forventninger.


 


FacebookTwitterGoogle+Del