Coaching:


Coaching-begrebet er blevet diffust samtidig med at det er blevet så populært. Det er blevet populært bl.a. fordi det rammer nogle centrale behov uden at være belastet af terapeutiske traditioner. Det diffuse handler om at det nu bruges om al form for vejledning. Jeg ser det som en videreførelse af en hjælpe-tradition med særlig vægt på fremtidsmuligheder, på eget engagement og ansvarlighed og handling.

En af de mest brugte definitioner stammer fra Whitmore (1996) : ”Coaching er at låse op for et menneskes potentiale ….Det er at hjælpe mennesker til at lære frem for at undervise dem…”. Denne klassiske definition af coaching rummer de 4 centrale elementer i coaching som har gjort det til en slags moderne hybrid, der både fornyer, erstatter og dog viderefører nogle elementer fra gamle begreber som terapi og vejledning.

Elementerne er :

1)”låse op” : dvs. arbejder med noget fastlåst, som kan åbnes, befris, tøs op…Ændringerne kommer indefra og ud. Mange af de første bøger om coaching havde titler som ”The inner game of…” Ved bevidstgørelse af indre mekanisme kan der ske ændringer. Disse bøger handlede om sport, men blev hurtigt anvendt i erhvervslivet.

2)”potentiale” – potens – muligheder – dvs. du ser ikke først og fremmest på hvad personen har kunnet til nu, men på mulighederne. I filosofiens historie tilbage til Aristoteles har der været to forståelser af potentiale :

a) en essentialistisk – det handler om at udvikle ét i forvejen værende potentiale – en essens, bestemte egenskaber eller dyder, som findes i enhver, eller

b) at skabe potentialet, mens vi finder det.

3) at lære i stedet for at modtage undervisning eller instruktion. Det forudsætter egen ansvarlighed og engagement i livet. Et forhold, der netop kan være problematisk.

4) Coachingbegrebet er oprindeligt brugt i sportverdenen. Derfor tales der om præstationer. Men det afgørende er, at det drejer sig om ændringer i praksis, om handlinger. I modsætning til viden om. ”The knowing-gap” er centralt – vi véd så meget, men hvad sker der i praksis?

FacebookTwitterGoogle+Del