Anbefalinger

ANBEFALINGER AF UDDANNELSEN – ART-SPIRIT-COACHING:

Anbefalinger bringes ucensurerede, derfor i deres store forskellighed.

Folkeskolelære Louise Tingkjær

Kære Steen.

Så blev det fredag… Den dag, hvor jeg har mit helle. Den dag som jeg bruger på min uddannelse – i at hjælpe andre til at finde ind til det væsentlige og i at hjælpe mig selv til at holde fast i det væsentlige, i livsnerven…

Men nu er uddannelsen slut. Jeg er ’færdiguddannet’ – Art Spirit Coach! Det er stort og dejligt og også lidt uforståeligt og vemodigt.

Det var en mærkelig følelse at tage fra Rialtovej for snart en uge siden. Stedet, hvor der har været en stor koncentration af fuld tilstedeværelse, ren væren, livsudtryk gennem forskellige modaliteter, sorg, glæde, frygt, vrede, dybe erkendelser og en følelse af samhørighed – med hinanden og noget, der er meget større end os. Nu blev denne intense periode afsluttet, og vi bevægede os alle i hver sin retning væk fra samlingspunktet, ud i vores almindelige tilværelser ude i den almindelige verden. Og ja jeg mærkede den tomhed, du nævnte. Og også en dyb taknemmelighed. Da jeg cyklede hjem fra banegården gennem Århus, ville jeg prøve at mærke – virkelig mærke hvordan min krop føltes, og jeg fik tårer i øjnene. Og da jeg kom hjem havde pigerne og mine forældre pyntet op med flag, tændte cykellygter på trappen op til stuen, Wilma og Trille havde lavet en tegning, og der var hjemmelavede kransekager, børnechampagne, blomster, vin og en gave fra mine forældre (en glaslotusblomst til fyrfadslys). Taknemmeligheden blev ikke mindre!

Er det så bare en uddannelse, hvor udfaldet aftager i styrke, jo længere væk fra den, man kommer? Jeg er ikke i tvivl om, at dette ikke gør sig gældende for mig. Alt det vi har arbejdet med har taget bolig i mig. Og der er tydelige tegn på, at der er forandret noget fundamentalt. I forhold til min identitet, oplever jeg, at jeg ikke længere tænker så meget over mine begyndende rynker og grå hår, min måde at gå på, stå på, kommunikere med andre på. Det betyder ikke så meget for mig, hvad andre tænker om mig, og jeg har ikke så stort behov for anerkendelse, som jeg har haft tidligere. Jeg har bevæget mig fra at være meget bundet til en bestemt identitet til at give mere slip i mange sammenhænge. Den værdighed jeg søgte i starten af uddannelsen, er jeg kommet nærmere. Verden er blevet større. Det er små skridt, og der er stadig et stykke vej, men det betyder meget for min tilgang til andre og til mig selv!

Jeg oplever også i min kontakt med andre, at jeg kan lytte mere og give plads til pauserne fremfor at være bange for dem.

Den spirituelle dimension er blevet et fundament. Det skal vedligeholdes og berøres helst dagligt. Gennem læsning af spirituelle tekster og i stilhed. Men også gennem fuld tilstedeværelse i det, jeg gør. Ellers kan hverdagens mange gøremål og bekymringer medføre, at jeg mister kontakten for en stund.

Som jeg sagde til min fremlæggelse på 7.workshop føler jeg, at denne uddannelse har været skræddersyet til mig. Den spirituelle og den æstetiske tilgang til livet og i mødet med et andet menneske giver så meget mening for mig. Jeg har altid haft lyst til at tage en uddannelse, hvor jeg gennem samtaler kunne hjælpe andre med at lære sig selv bedre at kende og blive klogere på, hvordan de kan tackle deres problemer og komme godt videre i deres liv. Jeg havde dog aldrig forestillet mig, at den uddannelse ville rumme så meget, som denne gør. Der er jo så meget mere at skabe rum for end selve samtalen mellem to mennesker.

Så jeg er dig dybt taknemmelig for, at du har været der og har ført mig gennem! Da jeg for over 2 år siden kiggede efter et sommerretreat, var det vigtigt for mig, at det var en person med livserfaring og livsvisdom, der stod for det. Og det var det. Det er det. Og jeg kunne ikke forestille mig en bedre mester til at oplære mig i kunsten at leve livet fuldt ud end dig. Du udviser for mig så meget livsvisdom. På en meget ydmyg måde. Du udstråler en varme og en tillidsfuldhed. Du deler ud af dine antagelser, livsholdninger, det der optager dig, – som falder helt i tråd med grundlaget for uddannelsen. Du deler din visdom med os. Samtidig lader du os selv opdage og erkende gennem ’hårdt arbejde’, læsning og samtale. Og jeg har gjort mange opdagelser og nået mange erkendelser gennem denne proces. Jeg har fået mange redskaber, så jeg kan hjælpe andre til at stille ind på det vigtige i livet og til at hjælpe mig selv. Jeg har fået et ringbind fyldt med digte, meditationer, øvelser, beskrivelser, horisontudvidende tekster, og jeg har udfyldt et hæfte med guldskrift. Jeg har haft dybe møder med nogle meget forskellige og spændende mennesker, og har fået lov til at være vidne til deres proces og fået lov til at møde og blive mødt uden slør.

Så jeg står på ingen måde tomhændet tilbage… Eller jo… med tomme hænder så vidt muligt. Men med et oplyst hjerte. Med opmærksomhed på livets foranderlighed. På livets skrøbelighed. På livets værdigfuldhed. På livsessensen.

Og jeg kan glæde mig over, at jeg skal tilbage til Rialtovej i den første weekend i december. Og i april. Og i september! Og alle de andre gange.

TUSIND TAK Steen fordi du har været med til at give mig råmaterialet til at skabe og placere nogle vigtige trædesten i mit livsfundament. Det er jeg dig evigt taknemmelig for.

Kærlig hilsen Louise

Chefsygeplejerske Anni Kjærgaard Sørensen

Jeg er til daglig leder for en organisation med ca. 400 medarbejdere og mit primære formål med deltagelse i uddannelsen er, at kunne holde kontakten til de mere æstetiske og menneskelige sider.

Deltagelsen i uddannelsen hjælper mig til at undgå at oparbejde en uhensigtsmæssig hårdhed i mit sind i et job, hvor jeg dagligt mærker systemverdenes krav om kontinuerlig ressourceeffektivitet og kontante målbare resultater.

Jeg finder gennem den læring og åndelige næring som jeg får via uddannelsen en personlig ro, klarhed og styrke, som smitter positivt af på de resultater jeg opnår i organisationen.

Jeg oplever således både at få indfriet mit overordnede formål med deltagelsen i uddannelsen samt at det gør en reel forskel for mig som menneske og leder – en forskel som giver en positiv effekt for både personale og patienter i den organisation, hvor jeg har min daglige virke.

Oversygeplejerske
Anni Kjærgaard Sørensen
Psykiatricenter Vest, Esbjerg og Ribe afdelingen.

Helene Havsten, Selvstændig konsulent, krops-og fysioterapeut:

Gennem frihed, lyst og motivation er forvirring forandret til klarhed og sammenhæng med livet.
At blive fulgt og støttet, gennem en intens og udviklende atmosfære til ro, har været et vidunderligt møde……

De knasende lette gul –brune blade kastes mod himmelen i virvar og fryd …snurrende-langsomt svævende, som glimtende guld daler de mod jorden og møder, det præcis rigtige sted…

Birte Hedal, overlæge. Næstved Sygehus:

Det som jeg har lært på coach uddannelsen har i meget høj grad ændret
min måde at tænke og handle på i det daglige – både på arbejdet og i
det private.
Mine dage er blevet så ukomplicerede og problemfrie, nok fordi jeg
tænker og handler anderledes. Samtidig viser der sig hele tiden nye
udfordringer og muligheder uden at jeg bevidst opsøger dem.

Afsnit for Lindrende Indsats, Sygehus syd, Region Sjælland

 

Charlotte Augusta Sommerfelt Høy, terapeut, kunstmaler:

Kjære Steen,
Tusen takk for sterke og velgjørende dager.
Det er vanskelig å finne ord som dekker mine opplevelser. Jeg kom tilbake til hjemmet mitt langt nærmere varig endring der jeg ønsker det, enn da jeg dro fra det.
Du er en mester til å behandle og samle våre temaer til felles nytte og berikelse.
Jeg nøt den metodiske måte du deler opp dagen i tale(samtale), praktisk arbeid, meditasjon og refleksjon. Meditasjon i fellesskap og under din ledelse er en lise til forankring.
 På en skala fra 1-10 hvor 10 er best, gir jeg deg 12!

 

Ditte Sønderhousen, psykiatrisk arbejdende sygeplejerske :

Jeg havde som sygeplejerske oplevet Steen Lykkes evne til at skabe magi i grupper og oplevet hvor sjovt og givende det er at arbejde med kunsten som redskab. Det ville jeg gerne lære mere af, i håb om at tage noget med ind i mit liv både  privat og professionelt.

Jeg blev ikke skuffet ! Der er magi i vores gruppe. Steen kan få mennesker til at blomstre. Han kan skabe et rum fyldt med tillid, respekt, mod og kærlighed. Med plads til at hvert menneske kan finde sin vej i følgeskab med gruppen. Uden samspillet i gruppen, var uddannelsen ikke mulig.

Jeg fandt mange veje jeg slet ikke kendte eller forventede at finde og voksede mere end jeg havde turde tro var muligt. Jeg mærkede på egen krop hvad coaching er og fik den koblet sammen med både praksiserfaring og teori.
Der har været spændende skriftlige opgaver, disse + Steens tilbagemeldinger har lært mig glæden ved fordybelse og målrettet arbejde. At arbejde beskrivende frem for bedømmende er en øvelse jeg er påbegyndt i alle områder af livet.
At fokusere på det som lykkes – vande det, som spirer og acceptere at noget ikke lykkes, er bla. noget jeg bruger i min hverdag med psykisk syge mennesker.

Kunst var meget mere end jeg havde forestillet mig. Musik og bevægelse som nærmest var lukket land for mig, blev en fantastisk erfaring for mig. Ikke som kunstner, men som en god erfaring med det som er svært. Jeg overskred grænser jeg knap havde været opmærksom på. Jeg fik erfaring jeg troede mig udelukket fra og jeg fik øvelse i at stå frem, som den jeg er. I tillid til mig selv og min omverden. Ikke mindst i tillid til processen og øjeblikkets magi.

Jeg lavede min praktik opgave i psykiatrien. Oplevede at nye spørgsmål gav nye og flere svar. Og at kunsten kunne finde en plads, selv med små virkemidler.
En patient beskrev, at hun fik  facon på tankerne , på en måde hun ikke havde prøvet før.
 
Spiritualitet var jeg noget famlende overfor, hvad skulle jeg stille op med den?
Meditation og stilhed blev den vigtigste erfaring jeg har fået med mig. Jeg har mødt roen og kærligheden i mig selv på en ny måde. Jeg har oplevet bedre kontakt både til mig selv og mine omgivelser. Min spiritualitet ( i en meget bred forstand) er vokset, som en følelse af at være kommet hjem. Her bærer jeg min tvivl og finder min vej, både privat og arbejdsmæssigt. Det bliver en grobund for alt andet.

Uddannelsen i art- spirit- coaching har berørt alle dele af mit liv og min måde at leve på.
Professionelt planlægger jeg at starte op som individuel coach i år.
På mit arbejde som psykiatrisk sygeplejerske leger jeg med tanken om at oprette en gruppe med  ”Mindfullness”.

Jeg kan varmt anbefale uddannelsen.

Anne Breivik, sygeplejerske og vejleder.

Det er mye jeg vil takke deg for, Steen
Jeg høster fra takknemligheten, fra alt jeg har vært – og er en del av;
At fordømmelsen over alt jeg ikke er, kan eller har gjort, har sluppet (litt) taket
At jeg begynner å tro på at det er fornøyelsen jeg samarbeider med
At jeg kjenner gleden ved å lære
At det å gjøre feedback er en gave;
Å gi
Å dele
men også en åpning til undring og nygerrighet i meg selv
At det å være i kontakt med meg selv og i fysisk aktivitet holder stoffet levende
At vind, snøkrystaller i sol, synet av fjell og lyden av skistavene
er med i bevegelsene
i livet vi skaper
og har tilhørighet i.

Den stille gleden
den sitrende gleden
den rolige gleden
den trygge gleden
den bevrende gleden
den rørende gleden
den rene gleden;
DEN rommer det HELE.

TAKK.

Ellen Kastberg Hinrichsen, fysioterapeut, underviser, selvstændig coach

Om Steen Lykke som underviser:
Jeg oplever, at Steen i undervisningen har en meget stor ro, rummelighed og nærvær og fornemmelse for både individuelle processer og gruppeprocesser. Processen bliver ‘holdt’ så jeg oplever en meget stor grad af tryghed i almindelighed og i særdeleshed tryghed til som deltager at gå ind i personlige udviklingsområder – både personligt meget sårbare og også styrkeprægede processer. Processen glider stille og roligt af sted  – det ene skridt efter det andet, og jeg føler mig ‘taget ved hånden’ , fulgt og ledt med stor nænsomhed og opmærksomhed på mine og andres reaktioner.
Efter uddannelsen føler jeg mig stærkere, anerkendt som den, jeg er, og med det, jeg kan. Det er tydeligere for mig, hvem jeg er, hvilke stærke og mindre stærke sider jeg har. Jeg oplever mig mere tro mod mig selv og mine værdier, og står bedre fast og holder jordforbindelse når jeg møder svære relationer.
Jeg føler mig mere hvilende og nærværende med mig selv og min verden – i relationer, natur, oplevelser.
Jeg har en større klarhed over, hvad der er vigtigt for mig, og hvad der ikke er vigtigt.

Steen skaber rammer for udvikling/forandring… viser en verden af muligheder…

Jeg har lært redskaber til at finde nærvær med mig selv, at skabe nærvær for og med andre
redskaber til at coache med æstetiske virkemidler…
Jeg har lært redskaber til at skabe rammer for at kunne finde ind til det væsentlige, lært at turde give tid at stole på det, jeg mærker i en proces med andre, at dvæle ved det, jeg fornemmer er væsentligt og lade det fylde
Jeg har fået ‘øje’ for det kunstanaloge – at se/høre/mærke billederne, lydene, formerne, farverne, klangen, metaforer i andres fortællinger/udtalelser…

Ingrid Evjen, kunst- og udtrykkspedagog og lærer

Jeg var i utdanning fra den norske utdanning i Kunst og Uttrykkspedagogikk i Oslo (På Norsk  Institutt for Kunst og Uttrykksterapi) da jeg møtte Steen som var foreleser to perioder på denne utdanning. Jeg erfarte Steens måte å undervise på og hans modell for estetisk coaching svært givende, og jeg hadde et sterkt ønske om å lære mer og være i et langsgående utdanningsforhold med Steen.

Steen brakte en fordypning og en helhetlig måte å arbeide på som var særegen. Han står også for en forankring i det spirituelle som har blitt mer og mer viktig i mitt liv, og det var en gave å erfare at jeg kunne utdype dette i en utdanningssammenheng.

Jeg er utdannet lærer med fordypning i spesialpedagogikk og drama, og har i en årrekke undervist i drama og teater. Har også hatt kurser for lærere og førskole lærere i drama, og arbeidet i ulike sammenhenger med f.eks. forfattere på skrivekurs, ulike teaterprosjekt og drama i spesialpedagogiske sammenhenger.

Utbytte av utdanningen:
Utdanningen har gitt meg grunnlag for oppbygging av en ny yrkesplattform. Det har utvidet mitt faglige spekter og det har gitt meg en kontinuerlig personlig vekst på mange plan. Det har hjulpet meg til et sterkere nærvær i eget liv.

Utdanningen er meget profesjonell, sterkt forankret i teori og virkelighet, OG helt unik skapt av Steen. De tre pilarer Kunst, Spiritualitet og Coaching skaper en helhet og en solid ”bunn” som alt arbeidet er gjennomsyret av.
Steens særegne måte å undervise på gir en fantastisk rolle modell. Der er en letthet, en evne til fleksibilitet, til å endre det øyeblikket ber om uten å miste den store linje en arbeider ut fra. Det fremelsker mot til å dele.
Der er respekt for den enkelte, for individualitet, et trygt rom skapes hvor den enkelte kan arbeide dypt og våge å reise i ukjent farvann.

Forankringen i fenomenologi har hjulpet meg bort fra en tenking i årsak, virkning og hvor jeg tidligere ble fastlåst i egen historie i et forsøk på å forstå, er jeg nå i det som ER og opplever øyeblikkets forandrende mulighet. Den fenomenologiske forankring gjør det lettere for meg i arbeidet med andre, jeg behøver ikke lenger være flink og ha svar. Jeg kan være i et nærvær med den andre og så kan vi sammen være undrende til det som kommer. Det betyr IKKE at jeg ikke har redskaper, de må være der, og de er der , men de er andre enn de jeg har tidligere brukt, og å bruke disse er forløsende.

Hvordan bruke utdanningen:
Utdanningen har gitt meg flere ben å stå på, og jeg står nå på terskelen til å etablere meg som selvstendig næringsdrivende hvor jeg planlegger å arbeide i ulike sammenhenger med coaching og kursledelse.
Kurser:
Tidligere har jeg hatt workshops for kvinner, i England og i Norge hvor vi her arbeidet med egen kraft, uttrykk og nærvær gjennom bruk av kunst og uttrykksmidler.
Jeg ønsker å fortsette å lede kurser i selvutvikling for kvinner. Vil også lede kurs i nærvær gjennom meditasjon og bevegelse.

En-til-en coaching;
Utdanningen til Steen har kvalifisert meg til å arbeide med coach med en til en arbeide. Erfarer nå at jeg har den nødvendige tillit til at utdanningen har kvalifisert meg til å arbeide med dette, og jeg gleder meg nå til å ta fatt.

Jeg vil anbefale Steens utdanning til alle som er interessert i å arbeide med kunst og nærvær, som har vilje og ønske til å overraskes til vekst og til å utvikle kjærlighetsevnen sammen med andre i en faglig sammenheng.

Jeg kjenner takknemlighet for at jeg har fått ta del i utdanningen i Art- Spirit-Coaching.

Hilsen Ingrid Evjen

Kirsten Hald, ergoterapeut, leder af Vesthimmerlands Sundhedscenter

At deltage i kurset giver en stærk personlig oplevelse af at metoden på en nænsom måde meget hurtigt når ind til det vigtige. Det er en udfordring for mig som ikke er vant til bevidst at lade spiritualiteten fylde i hverdagen at få den inkorporeret i dagligdagen, men en meget givende oplevelse i en travl hverdag.

Lene Jensen, sygeplejerske, retspsykiatrien

Jeg hedder Lene Jensen er 51 år og er uddannet sygeplejerske. Jeg har arbejdet 25 år i somatikken, arbejder nu på en åben retspsykiatisk afdeling.
Jeg startede på Art Spirit Coaching uddannelsen uden at vide hvad det sådan var for en uddannelse bortset fra det  som Steen Lykke havde skrevet om den. Jeg kendte Steen fra mit arbejde i somatikken hvor han blev brugt som underviser på vores uddannelses afdeling. Desuden brugte vi ham på min arbejdsplads som superviser. Vi havde forskellige problemer med at få tingene til at fungere rent samarbejds- og ledelsesmæssigt. Jeg endte med at sige mit job op og trængte til at der skulle ske ”noget” for at finde arbejdsglæden og troen på mig selv igen.
Det jeg følte mig meget tiltrukket ved på uddannelsen var det spirituelle, meditationen og det med at finde en mening.
Jeg starter  nok ikke en ”coaching” virksomhed op, men mange de ting jeg har lært på uddannelsen kan jeg bruge i mit daglige arbejde og på det personlige plan. Desuden er jeg meget glad og taknemmelig for at have fået et forum (mine medkursister) som jeg kan dele spørgsmål og oplevelser med samt  hvor jeg forhåbentlig fortsat vil udvikle mig.

Gunny Brørby, kunstmaler, selvstændig virksomhed.

Undertegnede går på coatcing utdanning hos Steen Lykke..
Steen Lykkes lederstil, måten å undervise på , hans intigritet og spennende måte å nærme seg oss selv på og dermed andre mennesker, er veldig tilltitsvekkende.Jeg startet våren 2007 og har nå vært på fire samlinger  og ikke angret på det. Han lager en meget trygg atmosfære  og på en god og spennende måte får han oss til å åpne oss for vår egen intuitive kraft som jeg opplever  er bygget på mye kunnskap og erfaring.
Steen Lykke s utdanning  er en utrolig spennende reise i sansebasert tilnærming og han gjør det på en glimrende , overaskende og kunnskapsrik måte..Han “er” det han underviser i.
Hans lederstil  er fylt av glede og trygghet slik at han får frem potensialet i hver enkelt og etter hver samling sitter man igjen med at dette skulle alle mennesker oppleve.
Jeg tidligere vært med  på en god del kreative selvutviklende opplegg men Steen er den dyktigste  så langt.
Gunny Brørby
Norge

 

FacebookTwitterGoogle+Del