Afhængigheder:alkohol, spil, stoffer, sex, arbejde…

Misbrug/afhængighed

Forudsætning : Viljen til af blive fri af afhængigheden og soberhed under behandlingen.
Hvert minut er en begyndelse:
Indkredsning af afhængigheden (omfang, karakter, tider, steder, mennesker) og erkendelsen er 1.skridt

Dernæst følger:

Erkendelsen af skaderne på dig selv og andre
Livshistorien.
Forsoningen.
Derefter kommer det egentlige arbejde: Arbejdet med personligheden bag afhængigheden. Forholdet til egoisme, angst, vrede,forventninger – altruisme, tillid, taknemmelighed. TIlstedeværelsen i livet.

Det konkrete forløb aftales – fra daglig til ugentlig kontakt i et forløb over uger, evt. måneder.

FacebookTwitterGoogle+Del