Supervision

Supervision handler om forholdet imellem personlighed og fag- eller funktionsudøvelse, typisk om forholdet mellem personlighed og metoder eller roller i en funktion eller i et fag.
Supervision er ikke konkret sags- eller problemløsning. Det er ikke svaret på ”hvordan gør jeg?”
Supervision indebærer en undersøgelse af, hvad der vanskeliggør og muliggør en bedre funktionsudøvelse. Supervision er ikke terapi, men handler om mønstre i personligheden – tanke-,følelses- og handlemønstre af betydning for arbejdets udførelse. Supervision er derfor personlighedsindgribende og funktionsudviklende. Det handler om hvor personligheden står i vejen for sig selv i en arbejdsfunktion og hvor personlighedens ressourcer kan bruges til større glæde og effektivitet.

Psykologisk supervision og coaching har man brug for, når problemerne er knyttet til noget personligt, f.eks. perfektionisme, mindreværd, problemer med at afslutte, sige fra og til osv. I coachingen som jo er fremadrettet, vil man her beskæftige sig med de mønstre, der står i vejen for at nå et mål.

Kollegial supervision og coaching har man brug for, når man langsigtet vil løfte kvaliteten af behandling og samarbejde ved direkte kollegialt at tage denne kvalitet op til behandling i et ligestillet forum, hvor man ved brug af metoder, kan inspirere hinanden til at blive endnu dygtigere. Det er metoder til selvudvikling og relationsudvikling.

Læs mere på de følgende sider eller

Send besked og aftal tid

FacebookTwitterGoogle+Del