Vejledningsformerne supervision, coaching og mentoring

VEJLEDNINGSFORMER SUPERVISION, COACHING OG MENTORING
1. Ekspertsupervision, coaching og –mentoring er svaret når dygtige professionelle (sekretærer, sagsbehandlere, læger, sygeplejersker, lærere osv.) har brug for at tilegne sig former for ekspertice, som der ikke udbydes kurser i. Eller hvor kurser er en uanvendelig form fordi læringen skal ske i nær tilknytning til en kompleks praksissituation. Og man ikke i huset har eksperten.

2. Psykologisk supervision og coaching har man brug for, når problemerne er knyttet til noget personligt, f.eks. perfektionisme, mindreværd, problemer med at afslutte, sige fra og til osv. I coachingen som jo er fremadrettet, vil man her beskæftige sig med de mønstre, der står i vejen for at nå et mål.

3. Kollegial supervision og coaching har man brug for, når man langsigtet vil løfte kvaliteten af behandling og samarbejde ved direkte kollegialt at tage denne kvalitet op til behandling i et ligestillet forum, hvor man ved brug af metoder, kan inspirere hinanden til at blive endnu dygtigere. Det er metoder til selvudvikling og relationsudvikling.

4. Rådgivning er der brug for når man vil have løst et problem her og nu – og ikke selv har tid til at lære at finde ud af hvordan man løser det.

5. Mentoring handler om at forbinde metoder med grundlæggende værdier og holdninger til et fag og dets udøvelse, hvor også værdier og holdninger gøres til samtale og udviklingspunkter.

FacebookTwitterGoogle+Del