Samtaleterapi

Terapiens formål er at erkende og rumme egne sår og skygger og at gøre længsler og ønsker til konkrete skridt.

Først retter vi opmærksomheden mod din umiddelbare og konkrete oplevelse af dig selv og verden. Dvs. vi tager udgangspunkt i dine umiddelbare oplevelser i første person, dvs. jeg-oplevelser. Der sættes ord på handlinger, tanker, fantasier og følelser, alt det, der tilsammen skaber og præger os, fra fastlåsthed til livsglæde.
– Dvs. du beskriver og udtrykker, og undgår at forklare.
– Jeg lytter og spørger. Vi må lægge alle vurderinger væk. Det kræver åbenhed og rummelighed.

Alle oplevelser betragtes som ligeværdige/gyldige. Vi søger i fællesskab at leve os ind i din (arbejds)verden og at se tilværelsen fra denne verden eller i denne verden. Der lægges vægt på både hvad der opleves og hvordan det opleves. Det, der udtrykkes, udtrykkes også i måden det udtrykkes på.

Målet er at opdage, evt. forstå egen forståelsesramme, udvide og udvikle denne forståelse.I løbet af denne proces opstår der efterhånden forskellige temaer. Dvs. at der arbejdes med “et stykke liv”, et tema, ofte en sårbarhed over for noget bestemt, et reaktionsmønster.

Et tema er en dynamisk enhed, hvori indgår
a) din rettethed mod og stræben efter noget – længslen eller ønsket,
b) noget, der i din verden på fantasiplanet eller i den ydre verden udfordrer eller hindrer dette
c) det resultat, den adfærd, de handlinger, den sindstilstand, der bliver resultatet af disse modsatrettede kræfter.

Temaets mønstre udvikles. Temaet har sine historiske rødder/relationer. Disse oplevelser gentages ofte i nuværende relationer. Hvad er virkningen nu? Hvordan kan du forholde dig til temaet nu ? Hvilke følelser er knyttet til temaet? Hvordan forsone eller forholde sig i dag? Hvad kan du selv gøre for at realisere dine ønsker?

Vi arbejder med at gøre de bevidste eller ubevidste længsler og ønsker i dag tydelige og undersøger hvor stærke og hvordan motivationen for ændringer er.

Små skridt væk fra – afslutte noget gammelt, små skridt hen til – begynde noget nyt.

Til sidst : Vedligeholdelse: hvordan etablerer du daglige rutiner, der vedligeholder ændringer.

FacebookTwitterGoogle+Del