Indkaldelse til 7.workshop

Workshop 7, den 24. – 27. august 2017

(Diplom uddeles på workshop 8)

Torsdag : 14-19

Fredag : 9 – 18

Lørdag : 9 -18

Søndag: 9 – 15

Opgaver i løbet af slutkvalificeringen :

1) Du skal præstere 3 minutters absolut tilstedeværelse og kontakt med dig selv og med et publikum hen over scenekanten

2) Du skal være coach i udvalgte dele af en life-coaching for en anden, 45 min

(vælg et tema, du har brug for coaching i, eller en begivenhed, eller vælg en bestemt fase i coachingen)

3) Du skal individuelt fremlægge :

– hvad var dit udgangspunkt i starten af uddannelsen

– hvad er der sket med dig personligt i løbet af året (forhold til det                       spirituelle, det æstetiske, det dialogiske, at være i kontakt med det væsentlige)

– hvad har du tilegnet dig i forhold til uddannelsen, hvad ikke?

– hvilke skift har du oplevet i løbet af året

– hvilke konkrete ændringer er der sket i din samtale- og/eller    underviserpraksis? (som sygeplejerske, coach, læge, underviser, danser…)

– hvilke styrker og svagheder ser du hos dig selv?

– hvordan har du arbejdet med dit koncept?

Det skal foregå som fortællinger.

4) Alle modtager feed-back fra hinanden

5) Individual feed-back fra SL – med læringspartner som vidne.

Hovedtræk i forløbet:

Meditationer vil være ramme om hver dag

1.dag:
14 – 16: Indledning – Ritual.
16.15 – 17.15 : Kontakt-performance fra scenen med klargøring og feed-back
17.30 – 18.15: Reaktioner på praksisperioden. Vigtige punkter i dine samtaler (hvor rykkede det? hvor sad du fast?)

Meditation

2. og 3. dag

Morgenmeditationer
10 – 13 : 45 min. Life-coaching af en anden
Vælg et enkelt tema eller en fase.
3 seancer

Efter hver seance: a) Æstetisk feed-back – b) beskrivende feed-back – hvilke spørgsmål/indgreb forekom? Kontakt? – c) ”options”: Alternativer undervejs.

15 – 17:
Læringshistorie/individuel fremlæggelse som fortællinger

17.15-18.00 : 15 min.s individuel feed-back fra Steen sammen med læringspartner

18.15 : spisning sammen

4.dag

Hver enkelt fremlægger individuelle opmærksomhedspunkter og læringsplaner

Evaluering af uddannelsen.

Uddybning:

1) De 3 minutter på scenen er en øvelse i tilstedeværelse i en kontakt med dig selv, en modtager eller flere og et indhold::
Indholdet bestemmer du selv – det kan bestå i at du blot er stille eller i at du fremfører en sang, en dans et digt eller andet.
Det afgørende er at du viser at du kan være i kontakt med dig selv og publikum på én gang, Det kan du kun, hvis du ikke forsvinder ind i et indhold,
men kan tage et indhold med i en kontakt til både dig selv og modtagerne.
Dvs. du må ikke lade en tekst eller et andet indhold overtage kontakten – den sker igennem dig og skal nå ud til modtagerne.
Så gør dig forestillinger om hvad du vil hjemmefra – du får et par minutter til at gøre dig klar.
2) Om arbejdet med konceptet er det overvejelser og beslutninger om :
Hvilke overvejelser havde du ved udformningen af dit koncept? Hvad har du valgt og brugt fra uddannelsen på forhånd, og hvorfor?
Overvejelser over mulige fokuspersoner/klienter, i praksisperioden og fremtidigt
Overvejelser over dine egne forudsætninger og muligheder og hvad du har opdaget undervejs. Hvad har vist sig undervejs?
Hvad har du brug for at udvide, arbejde mere med, integrere mere?
3) Ang. fortællingen som form:
Prøv at gå tilbage til workshop 1 og læs om
  1. fortællingen og
  2. fortælleværkstedet
Og lad dig inspirere til at bruge elementerne fra en fortælling.

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+Del

Comments are closed.