Retreat påå Rialtovej idag og 3 dage frem.

Idag starter et 3-dages retreat på Rialtovej.

Men hvad er et retreat og hvorfor?

VI kommer ikke på en retreat for at undslippe, løbe væk fra stress, vanskeligheder, det er ikke for at undslippe eller flygte, men for at komme hjem. Efter en hård dag ser du frem til at komme hjem.

For at blive harmoniseret igen, fornyet og vinde kræfter igen, et sted du hører hjemme og forberedes til mere aktivitet.

Vi kommer ikke til vores postadresse, men kommer hjem til sjæle-hvile. Erfaringen af at være i sig selv. Erfaringen af kontemplation.

Hvis vi har tabt den fornemmelse af sjælens hvile, har vi tabt noget essentielt og dyrebart. Sabath er den tilstand i sjælen hvor vi hviler i fred med verden og kærligheden til livet.

Det er en hjælp til at heles eller fordybe erfaringen af indre hvile.

Det er også et symbol på en let rettesnor, en vej-ledning. Den vej går jeg. Uden at give smerte, men en guide, en følelse af retning, en blid disciplin, som vi praktiserer i dagligdagens mindfulness,. At finde den retning, som fører til lykke. Det er en del af at finde lykke. Du finder ikke lykken ved at kunne vælge mellem alt muligt, ved at holde alle muligheder åbne. Frihed er lykke, siger vi. Nej vi finder kun lykke når vi finder den rette forpligtelse. Når vi har valgt og går den vej vi har valgt.

Vi vil tillade os den tilstand af stilhed og ro. Så vi kan blive klare. Lyset skinner i mørket. et lys af ren lykke. Vores frygter reduceres, og vi bliver lidt mere klare over den retning vi vil gå.

Uden guidance, hvad vil fåret gøre uden hyrden? En dybere opmærksomhed er denne hyrde i os selv. Som giver mere retning i vores liv. Lidt mere klarhed over vores retning. En blid vejledning, en blid disciplin af stilhed. For ikke at tabe retningen i kaos af dagligdag, en sans for centrering, enhed i sig selv, så vi ikke går tilfældigt rundt uden retning, kun drevet af egoets vinde.

At komme hjem til sig selv, til indre fred og vejledning.

En vej i livet.

Meditation er en vej. Meditation handler om en vej i livet, ikke blot en teknik til at få bedre kolesterol, puls osv.

Det er en praksis, en ren handling. Det synes som uproduktiv, hvad får jeg ud af det.?

Det er en anden slags aktivitet. Det er en handling. En ren handling.

Ren tilstedeværelse. Vi prøver ikke at få noget ud af det. Vi giver slip på vores krav, begær, udbytte.

Alt andet vi gør i livet gør vi for at opnå noget. Et umiddelbart mål.

 I meditation aflærer vi den sindsvane.

At være ren betyder at vi ikke udnytter, vi har ingen skjult agenda. Vi går ind i noget der er godt at gøre i sig selv.

Vi mediterer ikke for at få noget, men for at være noget. For at blive roen, freden, uden bagtanker.

Det behøver vi i dag for at hele alle de split, der er i vores moderne liv. Det er vejen til lykke. At lære at gøre noget der er godt i sig selv.

At reducere vores ego og opdage vi er i stand til at være gode.

For hver af os er denne visdom i meditation og kontemplation, som er visdommen i at være. Uden den kan vi ikke blive lykkelige.

Det er at lære gode vaner. Det er bedre at fokusere på at lære gode vaner i stedet for at aflære dårlige vaner. Gode vaner er at få stilhed og simpelhed ind i dit daglige liv.

Om du har mediteret i mange år eller det er første gang er lige meget.

Essensen er at vi altid er begyndere – vi erfarer nyheden, underet i vores liv gennem meditation, en evige friskhed, tilstedeværelse. Kunsten at være. Det aspekt af os selv, der altid er åben for det nye, åbenheden i livet. Jeg er…

Alt hvad vi har at gøre er at være fuldt tilstede, for os selv, for den anden.

Og det er simpelt, men svært, p.gr.a. vores vaner for ikke at være tilstede.

Vi tænker allerede på hvad vi skal have til aftensmad, hvordan vi vil sove osv eller hvad vi gjorde tidligere i dag eller i går, eller længere væk.

Fordi vi træder væk fra motorvejen kommer der hændelser fra fortiden. Væk fra hastigheden.

Vi lever ofte i vores fortid eller i forestillingen om en fremtid. Vi mister forbindelsen til den barnlige her og nu.

Vi behøver ikke foregive noget, foregive at være noget andet end vi er.

Problemet er at vi ikke accepterer os selv som vi er.

Vi har for mange krav og forventninger, for mange domme.

Derfor er der altid en afstand imellem hvad vi er og hvad vi synes vi bør være. I meditationen kommer vi til det eksisterende øjeblik.

Det er simpelt. Hvor vi er og hvor vi vil hen.

Kontemplation betyder at være i dette øjeblik – det er ikke noget for specielle mennesker.

Det er noget helt naturligt.

Til at begynde med synes du måske det er meget specielt og du har mange spørgsmål om hvordan…

Hav blot tillid – ikke til nogen bestemt, men traditionen for meditation. Visdomstraditioner over hele verden. Og en tillid til at vi har denne dybde-dimension.

Lær at have tillid.

Fra hoved til hjerte

Vi bevæger os til et dybere niveau hos vores ånd.

Vi tænker om vores problemer, om vores åndelig liv, eller vi bruger forestillinger og spørger hvordan dette begreb kan bruges og det er også nødvendigt, evt også som bøn.

Men dette er noget andet.

Vi bevæger os til et andet niveau

Vi bevæger os til hjertet som et symbol på vores helhed, et center i vores væren. Ikke et fysisk sted men et sted hvor vi er integreret og hele, og derfor erfarer fred. Det er her vores egen væren rører ved universets, livets væren.

Det er en erfaring af kærlighed , fred, fællesskab, glæde.

Når vi mediterer lader vi sindets aktiviteter: analyse, hukommelse, tænkning, forestilling, planlægning, drøm, alt dette lægger vi til side.

Vi løser ikke problemer, som vi ellers bruger megen tid på.

det er simpelt men ikke let, ved at give slip på tanker, forestillinger, ord.

Derfor er meditation stilhed. Ekstern stilhed hjælper os til indre stilhed, at give slip…

Hvordan gør vi det?

Du giver opmærksomhed til åndedrættet, så kroppen, så følelserne, så tankerne, så et dybere plan og livet.. Når du distraheres kommer til tilbage til åndedrættet – og det sker hvert et øjeblik.

Det er også et arbejde med kærlighed, som en daglig vane. Gennem opmærksomhed  lærer du at yde kærlighed. Ved at åbne dig.

Det eneste der ultimativt ændrer os er kærlighed.

FacebookTwitterGoogle+Del

Comments are closed.