Nyhedsbrev – julen 2015

Kære alle

“Hvad kan jeg gøre for at redde verden?” er vel hvad vi spørger os selv om i denne tid.

Sådan spurgte da også munken mesteren.
Mesteren svarede:
Ligeså meget som du kan bidrage til at solen står op i morgen
“Så kan jeg intet gøre”, mente munken skuffet

“Joda”, svarede mesteren:
“Vær vågen når solen går op”.

Så vær vågen, hold dit sind klart og kærligt, over for dig selv og andre.
Vær i ro, sindsro – her og nu – i hvert et åndedræt.

Jeg ønsker jer alle en god jul og et godt nytår og byder os alle velkommen til 2016. Jeg sender kærlige tanker og hilsener til jer alle.

Hermed et julebrev, der indholder:

1) Kalender

2) Særligt om Videreuddannelsen 2016

3) Jubilæet den 10.-11.juni – send besked til Rikke (mail: rdl0904@gmail.comom I kommer eller ej og om I kan hjælpe, hun vil organisere en koordineringsgruppe.

4) At lede sin personlighed – lederpersonligheden

5) Om resiliens i patientebehandlingen

1) Kalender for foråret 2016 med links til hjemmesiden

Februar

26.-27.februar. Videreuddannelsen, masterclass i art spirit coaching starter  information

Marts


4.marts. Om ledelses- og organisationskrisen imellem vefærdsstat og konkurrencestat. Dagen vil også indeholde en præsentation af Lencionis arbejde. Information

April

 1. – 16. april.Overgange i livet– kursus med samtale, personlige udtryk og med en åndelig dimension. Information

Maj

20-21. maj. NYT.
 Supervisions-kursus, for alle, der har arbejdet med eller ønsker at arbejde med Instituttets metoder og grundlag. På tværs af holdene.
For alle der vil genopleve eller vil arbejde med problematikker, som udspringer af undervisning, eller vejledning, eller blot af livet selv og som ønsker at (prøve) at arbejde med problematikkerne v.hj.a art spirit coaching.


Den 20. maj kl 10-19, den 21. kl 09 – 15

27.-28.maj. Videreuddannelsen 2016

Uge 18: LUF-kursus i resiliens for praktiserende læger.

Juni

1. og 15. juni. To enkelt-dage med introduktion til begreberne og med træning af rollen som resiliens-rådgiver.Information

Se mere om resiliens:

 http://steenlykke.dk/wp/?page_id=2817

10.-11.juni INSTITUTTET HAR 10 ÅRS JUBILÆUM

FOREDRAG, WORKSHOPS OG FEST. Læs mere her

Juli

 1. – 11. juli Retreat i  Karuna, Algarve, Portugal, information

Og til august starter hold 9 på uddannelsen i coaching,æstetik og spiritualitet. http://steenlykke.dk/wp/?page_id=1758

2) Særligt om Videreuddannelsen 2016 – en særlig udgave: masterclass

Videreuddannelsen 2016 : Masterclass , hvor traditionerne bag art spirit coaching sammentænkes, teoretisk og praktisk.

TIlmeldingsfrist: 1.februar 2016 – via mail@steenlykke.dk

Indhold
Samfundskarakteristik
Filosofisk grundlag for art spirit coaching
Det særlige ved det kunstneriske udtryk i vejledning
Spiritualitet og “den anden”, “det andet”
Coaching som den hybrid, der inkluderer terapi og supervision.
Vi vil i løbet af året bevæge os fra filosofiske traditioner til metodikker i art spirit coaching.

Litteratur:
Der vil tilgå artikler til læsning før hver 2-dages,samling.

Året vil slutte med udgivelsen af et nyt kompendium

Datoer, 2016: I alt 8 dage.
26.-27..feb., 17. – 18 .juni, d.16. – 17.sept., 2. – 3.dec.
Klokkeslet: 1.dag kl 11 – 18, 2.dag: 9 – 15
Pris : 9.900 kr.

3) RECEPTION og EVENT-DAG  

send besked til Rikke (mail: rdl0904@gmail.comom jeres deltagelse og om I kan hjælpe, Rikke vil organisere en koordineringsgruppe. Håber I alle vil se hinanden og fejre os.

10 års jubilæum for Art Spirit Coaching
i Danmark

Fredag d.10.juni  og lørdag den 11. juni fejrer jeg og Instituttet 10 års jubilæum.

I den anledning byder vi på

en reception den 10.juni kl 15 -18
Musik og sang ved Carmen Connie Sommer,
taler og lækkerier

og

en event-dag den 11.juni kl 10 – 17 

På event-dagen vil du møde alvor og sjov, kendte og hemmelige gæster med

Uventede indslag, indlæg om  teorien bag art spirit coaching, om betydningen og brugen som leder, læge, underviser og vejleder.

Vi – uddannede coaches og brugere af Instituttet – har længe glædet os til denne dag, så kom og  vær med :

Rialtovej 16, 2300 Kbh S.

Begge dage vil der være lækkerier til både smagsløg og andre sanser.

Se indslag for event-dagen nedenfor.

Lørdage den 11.juni kl 10 – 17

Dagen vil være en anledning til at arbejde og snakke sammen med kolleger og fæller

Kl 10. Sang og musik. 

Kl 10.30 .”Den skønne tænkning” og art spirit coaching
Rasmus Forman

“Måske begynder vort vågne liv i fornemmelse, tro og forståelse?
Måske æstetik, teologi og filosofi er tre sider af samme sag?”

Dorthe Jørgensen, professor i idehistorie udgav i 2014 “Den skønne tænkning”. Det er stort og tænksomt værk, som søger en filosofisk forståelse af den æstetiske (og religiøse) erfaring. Rasmus, der er uddannet art-spirit-coach og som tidligere har studeret hos Dorthe, vil lave et åbent oplæg, om hvorledes Dorthe Jørgensens værk kan inspirere os og give forståelse for vores arbejde med kunstbaseret og meningsafsøgende coaching.

 Kl 11.30 Workshops: 4 workshops under forberedelse

Kl 12.30 Buffet og uformelle samtaler 

Kl 14 Art spirit coaching og ledelse-horisontsammensmeltning ml system- og livsverden
Anni Sørensen.

I mange offentlige organisationer er der en kultur hvor ledelse, medarbejdere og borgere sidder stivnet og fastfrosset i systemverdenens iskolde favntag. Den betydning som Art Spirit tilgangen har for at optø, løsne og forme en kultur hos organisationer, ledere og medarbejdere, som udvikler et arbejdsmiljø, hvor der er en varme, en glæde, en energi og en modstandskraft, der frisætter livskraft til kerneydelsen og til livet i almindelighed.

Kl 14.45 Læge og art spirit coaching
Anne Wold

En hverdag med mange vinduer og døre åbne som behandler, leder, samarbejdspartner og tutor. Et hus der daglig skal kunne rumme fødsel, sygdom, livet og døden. Forventninger og frygt. Hvordan holde husets fundament stærkt?Hvordan lufte ud og skabe frisk gennemtræk?

Hvordan sørge for, at der er lunt og varmt med gnistrende luer i ens ildsted?

 Kl 15.30 Workshops: Under forberedelse

Kl 16.30 Hvad kalder livet på ?
Art spirit Coahing og fremtiden. Steen Lykke

4) At lede sin personlighed  – leder-personlighed – hvordan?

Når vi mennesker leder, så virker vi ikke mest gennem ord, teorier eller koncepter, men gennem vores personlighed. At lede er snarere en bevidsthedstilstand, som udmærker sig gennem åndelig tilstedeværelse, gennem klarhed over mål og værdier, såvel som gennem vilje til at skabe ansvarlige processer. Derfor betyder at lede først at lede sig selv og således være en personlighed som andre gerne følger. At udvikle en lederpersonlighed er en vedblivende lærings-, oplevelses-, vækst og modningsproces i udveksling med sig selv, andre og verden. Det kan ikke gives gennem bøger, men kun i livet selv, når du åbner dig for dèt, der foregår i ”imellemrummene”, mellem dig og andre, mellem dine egne personlighedsdele, mellem dig og verden. Da alt dette bestandig forandrer sig, gives der ingen vished, højst sandsynligheder, fremtidige scenarier. Det kræver mod, til hele tiden hele tiden at stille sig ansigt til ansigt med det nye og ubekendte, frem alt at kunne stå over for den angst, der kommer af at løsne fortroligheden uden at kende det nye. Vi holder helst fast i den identitet, der giver sikkerhed: ”jeg er…jeg kan…jeg har…Men så bliver vi ved det gamle, forandring og vækst er ikke mulig, vi bliver hvor vi var. Det er den bekvemme vej – vejen til den lille ”lykke”, men ikke  en ledelsespersonlighed.

Praksis-forslag:

 1. Gå i gang med det samme. Start nu, ikke senere. ”Jeg skal lige have en videreuddannelse først, et kursus. Nej. Nu, hvor jeg er. Dér, hvor jeg er, udfordret af det mål at omgås godt med mig selv.
 2. Den, der hele dagen kun beskæftiger sig med forløb, tal og organisation drejer sit hamsterhjul videre. Det væsentlige viser sig først når du forlader hamsterhjulet, om det så kun er for et par minutter. Bliv simpelt hen stille. og spørg: Hvad har jeg gang i?

         Er det virkelig vigtigt. Hvad vil gøre mig og andre godt helt inde fra?

    3. At lede betyder at være bevidst, være bevidst om sig selv,    anerkende sine tilbøjeligheder, følelser og tanker, mærke sin impulser uden nødvendigvis at følge dem, holde inde, og realisere en frihed til enten at skubbe impulserne væk eller realisere dem.

    4. Videreuddannelse i denne betydning er de kurser, der berører ”mellemrummene”, det, der er imellem, det, der bringer dig til live, det, der skoler den sande opmærksomhed.

 1. Det, der sker mellem mennesker, grupper, personlighedsaspekter, værdier osv. Jeg kender ikke nogen vej, der danner bedre relationer og kan op-klare relationer.

5) Resiliens i patientbehandlingen – et kursus for praktiserende læger – i uge 18 (se LUF-kurser)

– træning i psykisk spændstighed, elasticitet, balance,
ukuelighed, robusthed, livskraft, livsmod. Ny start.

 Hvad er det der gør, at nogle mennesker i belastende situationer bukker under med stress, mens andre mennesker upåvirket og måske endda styrket går ud af den samme situation?

Kan der ændres på mønstret? Hvad er afgørende? Hvordan kan du hjælpe dine patienter (og dig selv) til at blive resiliente?

Det hjælper kurset dig med at forstå, og du vil få redskaber, der vil udvikle din evne til dette.

 Baggrund

Baggrunden for resiliens – træningen er behovet for at øge evnen til at handle ud fra indre styrke og modstandskraft.

Mens det industrialiserede samfunds typiske psykiske vanskeligheder var neurotiske tilstande, udvikler det moderne samfund typisk stress, angst, misbrug og udbrændthed, som en følge af de flydende ændringer, bevægeligheder og relationsskift i hverdagen.

Disse tilstande har de sidste 10-år antaget epidemiske dimensioner i den vestlige verden. Psykosociale kriser truer som massefænomen.

Nutidens accellererende forandringer i både arbejde og privatliv virker for mange mennesker grænseløse og invaderende.

Vi kommer alle ud for modgang og forandringer, men der er stor forskel på, hvordan vi som mennesker reagerer på dem.

Nogle mennesker bukker under, mens andre mennesker ikke påvirkes og måske endda  går styrket ud af den samme situation?

Som behandlere er det nødvendigt at udvikle ny forståelse og nye metoder.

Derfor arbejdet med udviklingen af indre kraft og balance.

Formålet er at patienten og lægen

 • udvikler større evne til at hvile i sig selv
 • opnår erkendelse af, hvad der er det væsentligste i livet, at værdsætte hvert et skridt på vejen hertil?
 • opnår bevidsthed om og redskaber til at forenkle måden at leve og tænke på, undgå forvirring og finde retning, dvs.
 • udvikler evnen til at handle

Det sker ved at du som læge får øvelse/træning i de færdigheder og teknikker, der er en del af resiliens-traditionerne.

Indhold

Teoretiske oplæg om baggrundsfaktorer, stress, mindfulness og psykologisk baggrund for hvert af de følgende elementer:

 • Mindfulness
 • Nuværende livsudformning
 • Biografisk livsvej
 • Trossætninger, mønstre og prægninger
 • Den indre dommers, angribers udspring (over-jeg)
 • Kontakt til sig selv og andre
 • Aktiv udnyttelse af ressourcer
 • Selvtillid, selvbevidsthed
 • Bevidst omgang med grænser
 • Indskrænkninger gennem traumatisering (eller psykiske forstyrrelser)
 • Pleje af den personlige energihusholdning
 • Fremtræden, (performance), klarhed og tilstedeværelse
 • Udrustning, brug af ressourcer og handlekompetence.
 • Kerneprocessen i resiliens- træning

 Du får praktisk øvelse og træning i at arbejde med de enkelte skridt – de 10 trin:

 1. Mindfulness – formel og uformel træning
 2. Opgave- og rolleklarhed
 3. Fylde sine energi-kar
 4. Tømme ud i livsrygsækken
 5. Afbalancere den indre dommer
 6. Sætte grænser – bevare grænser – åbne grænser
 7. Tackle konflikter aktivt
 8. Konsekvent indrette handlingsrum
 9. Afklare, ændre netværk
 10. Forankre egen kraft og ro –mindfulness igen.

 Undervisningsmetoder
Resilienstræning kan ikke læres alene gennem teori.
Kurset veksler derfor imellem teoretiske oplæg og aktive øve- og
træningsrum, hvor deltagerne gennemprøver og arbejder med øvelserne, for derigennem at opdage de redskaber, der er brugbare for den enkelte læge/patient.
Træningen forener erkendelser og metoder fra coaching og organisationsudvikling, psykologi, og kropsarbejde.

Målgruppe:
Praktiserende læger og speciallæger.

Underviser
Steen Lykke er cand.scient.pol og psykoterapeut, leder af Institut for Art spirit Coaching,  skolet gennem lange klosterophold i Sydøstasien og Sydeuropa. Han er praktiserende konsulent og rådgiver for virksomheder indenfor ledelse, personaleudvikling og organisation, herunder kommunikation. Han har sin egen klinik og har supervision af mange grupper, herunder læger. Han har undervist på Hoveduddannelsen gennem 10 år.
Han er en ekstraordinær dygtig formidler og er ”kendt som en af landets bedste proceskonsulenter, individuelt og i grupper”.

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+Del

Nytårsbrev 2015

Kære alle

På tærskelen til 2015 ønskes I alle et godt nytår – jeg ser tilbage på arbejdet i 2014 med stor glæde, et år hvor huset på Rialtovej igen har været mødested for mange menneskers dybe engagement i livet – i mødet med verden og med et ansvar for en større helhed end netop vores egen lille verden.

Giv mig sindsro til at acceptere det jeg ikke kan ændre
Giv mig mod til at ændre det, jeg kan
Giv mig visdom til at se forskellen.
Gammel græsk-romersk visdom, senere formuleret af AA

Giv hver dag en chance for at blive den smukkeste i dit liv.
Med Mark Twain

Jeg tænker aldrig på fremtiden. Den kommer tidsnok
Albert Einstein

Små praksis-råd:
Skab hver dag som et lille kunstværk, som giver dig glæde når du forestiller dig dagen, når du folder den ud og når du kigger tilbage på den.
Benyt hver dag til at udvikle en god vane.
Oplev dit liv som noget du skaber, ikke som noget du er offer for
Skab plads i din hverdag til glæde og nydelse.
Find ligevægten i alt.

Dette brev indeholder informationer og forhåbentlige inspirationer for 2015

 1. Videreuddannelsen 2015
 2. Forårsprogrammet 2015
 3. Om at søge egen næring – en hilsen fra Tove Skovbo (hold 4)
 4. Helene Havsteens referat fra springsymposium – 2014
 5. Program for det kommende springsymposium2015.
 6. Særlig information om Retreat på Algarve-kysten juni 2015
 7. Historien om fløjtespilleren

1)Videreuddannelsen 2015 : Spiritualitet –
Kærlighed og enhed som erfaret praksis, belyst gennem to levende traditioner.
Spiritualitet som transformation af vanskelige følelser og som veje til fred og glæde. Obs: 7 dage ialt.
Da deltagerne i videreuddannelsen i 2014 har været glade for at have to samlede dage er dette videreført i 2015
Dette studieår vil arbejde med 3 spor: 1) Margit Madhurima Rigtrups bog Det intelligente hjerte (som nu er obligatorisk på hoveduddannelsen) 2) den zen-budhistiske traditon som den praktiseres af den vietnamesiske munk Thich Nhat Hanh. 3) Sufi-digteren Rumi vil være ramme om alle dagene – Alle tre introduceres introduktion første gang.
Hver gang vil arbejde med alle tre, men du kan vælge at arbejde særligt med/læse den ene tradition som din fordybelse.

Litteratur vil være:
Margit Madhurima Rigtrup, Det intelligente hjerte – frigørelse gennem nærvær og kærlighed til indre sandhed, Borgen. 2009. (250 s)
Thich Nhat Hanh,True love–A practice for Awakening the Heart.2006(104 s)
Thich Nhat Hanh, Solen mit hjerte, Forlaget Mindspace, (126 s)
Maryam Mafi. RUMI, day by day.Hampton Roads. (Daglige digte). 2014

Hver studiegang vil arbejde direkte med praksis og med filosofi og psykologi.
Tilmelding
: mail@steenlykke.dk snarest og senest 15.1.2015
Datoer i 2015:
D. 27-28.feb., 5-6 juni, d.22-23.aug., fred. 4. dec
Klokkeslæt: 1.dag kl 11 – 18, 2.dag: 9 – 15
Pris : 8.900 kr for et udd-år. For 3 år samlet: 20.000 kr.

Om Videreuddannelserne i art spirit coaching
Art-spirit-communication tilbyder en videregående teoretisk fordybelse, med baggrund i uddannelsens 3 hovedområder : 1) coaching  2) æstetiske arbejdsprocesser 3) spiritualitet.
Videreuddannelsen forudsætter at uddannelsen i art-spirit-coaching er på- begyndt eller der er særlig aftale. Videreuddannelsen tilbyder begrebslige refleksioner og individuelle studier, kombineret med vejledning, over de 3 centrale områder. Man behøver ikke deltage i alle 3 studieår, men kan vælge et tema og et år ud. Tilmeldingen gælder for et tema og et år.
Et kalender-år danner rammen om et videreuddannelsesforløb for hvert af de 3 hovedområder, bestående af teoretiske oplæg, individuelle studier, individuelle opgaver og fremlæggelser, fælles refleksioner. Videreuddannelsen startede i 2009 med temaet Spiritualitet Det er således 3. gang temaet er spiritualitet. Indholdet er forskelligt fra år til år. Så det forudsætter ikke deltagelse i de foregående videreuddannelsesforløb.
Året kan afsluttes med aflæggelse af prøve.
Deltagere : Uddannede og tilmeldte til uddannelsen art-spirit-coaching kan deltage. Da indhold og form ændrer sig fra år til år kan man med stort udbytte deltage i samme fordybelse flere gange. Du vil hvert år møde deltagere fra andre hold end dit eget.
Der kan hvert år gives særlig adgang til andre.

2) Kalender – forår 2015

Februar
18.februar: én–dags-kursus, indføring i daglig træning
Yoga og lyd-meditationer

27.-28.februarVidereuddannelsen 2015 starter

Marts
6.-7.marts: 2-dages-kursus: Sans og samling – om æstetik, spiritualitet og samtale – (fungerer også som introduktion til hoveduddannelsen)

April
16. og 30.  april – 2 sammenhængende dage. At være resiliens-vejleder – for behandlere, læger, terapeuter,  og vejledere, der vil arbejde med resiliens i forhold til egne klienter og studerende.

Maj
7. -9. maj: 3-dages resiliens-kursus: Hvordan kommer jeg på fode igen? Hvordan finder jeg balancen igen?
Redskaber mod stress og ubalancer i hverdagen

21.maj: Ledelses- og konsulentkursus.
Konflikthåndtering og kulturændringer

Juni

15.-16.juni. Åbent supervisionskursus – art spirit coaching

26.– 28.juni. Retreat i Portugal (Algarve)

3)Hvad nærer min ild?

RESILIENS – et eksempel til inspiration – fra oplæg af den svenske uddannelsesleder Margareta Wärja i EXA-foreningen.
Med glædelig jul og godt nytår!
Kærlig hilsen Tove (Skovbo Christensen, Hold 4)

1)    At holde mig levende i kontakt med kunst. Opsøge den, bruge den, selv udtrykke sig, Kunst er sjælens sprog.
2)    At tage vare på mine relationer. Herunder at praktisere relations-hygiejne. Smide ”gammelt skidt” ud, – kan være som sten i  sjælen. Det bliver min skygge, må ikke ligge og nære bitterhed eller åbne sår. Hvad vil jeg give energi? Det er mit eget ansvar at rense                            ud i dét, der ikke nærer  positivt og at tage ansvar for, hvad jeg bærer med mig.
3)    At tage vare på min krop. Den er mit hus, jeg bor i den og må sørge for dens basale behov for ordentlig mad, søvn, motion og  bevægelse, en vis regelmæssighed.
4)    At være i kontakt med et filosofisk rum. Lytte til forelæsninger eller debatter, måske have en tankevækkende radioudsendelse i  ørerne under gåture.
5)    At opsøge faglige fællesskaber og legende tilgange. (Spring Symposium som eksempel på opladning).
6)    At dyrke mine passioner. ”Jeg eeeeeelsker opera og lægger det ind i kalenderen.”
7)    Oplevelsen af mening. At gøre en forskel for andre er opladende. Opvokset med frivilligt arbejde og opmærksomhed på andre menneskers behov. En slags kald i dét jeg gør, men først og fremmest  er det blevet en måde at leve på.
Margareta Wärja

4) SPRING SYMPOSIUM 2014 – ved helenehavsteen.dk
Under Spaniens stærke sol, på kanten af Afrika,ved foden af Europas højeste klipper, Los Gigantes Teneriffe og med havet som med-ART-ist, udspillede sig et sceneri, der spændte sig mellem himmel og jord fra øst til vest og nord til syd….Dette års Spring symposium.
I dagene fra den 22 til den 29 April 2014 havde jeg den store ære at repræsentere Danish Institute of Arts, Spirituality and Communication på The International Expressive Arts Spring Symposium 2014.
Spring Symposiet, der var det 27. i rækken, foregik på vulkan-øen Teneriffe. Det overordnede tema for årets Symposium var ”Revisiting Eden Through the Arts”. Expressive Arts Meets Eco-Psychologi.
“Som i myten, ved at smage æblet fra livets træ udvikler vi viden og differentiering, der adskiller os fra naturen. I konventionel bibelsk tankegang, lever vi stadig i eksil. Men når du afviser den bogstavelige idé om ondskab og et fald fra haven, er mennesket ikke længere afskåret fra sin kilde. Vi – og vores klienter – kan lære at genskabe forbindelsen med visdom i naturen – gennem kunst.”
Symposiets fire gennemgående workshops havde følgende temaer:
Nature in poetry & music / Margo Fuchs Knill & Paolo Knill
Exploring a vaster garden through music & dance / Margareta Wärja & Markus Alexander
All beings – voice & story / Sally Atkins & Per Espen Stoknes
The masks of nature / Kirsi Lybeck & Andreas Meier
De fire workshops, der kørte på med én om dagen, gav mulighed for kontinuerlig fordybelse og flow i den kunstneriske og sjælelige proces. Uddybelse af workshops er mulig ved kontakt til mig.
At møde øjne, kroppe, musikere, performere og dansere såvel i himmelen som på land og i vand.At møde verden i dansen med min frugt. At møde den klippe der kalder på netop dig….At modtage og få af naturens skatte. At ofre og give tilbage….
Stærke, berigende, lærerige dage, i mødet med glæde, nysgerrighed, leg og alvor med kollegaer fra hele verden.
I mødet med kollegaer og Lærere er det tydeligt, hvor respekteret også vores institut og det arbejde vi laver i Danmark er.
Der er direkte læring at hente fra workshops til det expressive art faglige.
Der er personlig læring og næring i mødet med kollegaer.
Der er læring og næring i det kærlige nærvær til det sjælelige landskab.
Et ugelangt åndedrag i udvidelse og sammentrækning fylder hjertet med taknemmelighed.
Det norske Expressive Arts Institut NIKUT er også til næste år vært ved Spring Symposiet. Symposiet foregår igen på øen Tenerife den 7-12 April 2015. Temaet er ”phoenix rising.”

Helene Havsteen – ASC Hold 1.(2007)

5) Spring-symposium 2015 – April 7th – 13th 2015.

Se: http://springsymposium.net/?p=2355

PRACTICAL INFO
The symposium will be held 7 – 13 April, 2015 at Playa de la Arena 38683 Puerto Santiago, Tenerife Tlf: 34 – 922862920 Fax 34 – 922861237 recepcion.playalaarena@belivehotels.com

NESTING IN THE ASHES. RECREATING HOPE THROUGH THE ARTS

“Phoenix Rising” may be seen as the metaphor of letting go of something old in order to give something new the possibility to be born. To truly discover our inner beauty we must let ourselves be born, and let go, again and again.
It is easy to get attached to social conserves that hinders spontaneity and our creative eggs to be hatched. We – and our clients – can reconnect with this wisdom through the arts. The process of making art and reshaping it tells us new stories about ourselves and the communities we live in.
The spring symposium in Expressive Arts gather people from all over the world with the purpose to share and create community with the arts as our resource.

Administrator er : Linn Meyer Kongshavn

6) Forårsretreatet foregår i år på Algarvekysten på det budhistiske kloster Karuna- i bjergene ved Monchique –
Fra den 26. – 28. Juni. For nærmere information – giv besked om din interesse til mail@steenlykke.dk
Karuna: Contactos Apartado 1, 8850 Monchique t 912221857. Koordinator er Graca Duarte Santos og Antonio Gonzalez

 

7) Historien om fløjtespilleren
En musiker spillede med et orkester på en ny fløjte lige skabt.
De spillede sammen og han blev til sidst kaldet til at spille solo.
Han tog sin nye fløjte frem og spillede.
Efter stykket var der helt stille og en stemme lød blandt de ældste mænd i lokalet:
”Som en gud.”
Næste dag da han pakkede sine ting, kom de lokale musikere og spurgte: ”vil du tage en elev i lære?” ”Ja, svarede han og de blev enige om at sende en ung fløjtespiller og de gav ham penge til læreren og opholdet og sendte ynglingen af sted til der hvor mesteren boede.
Han ankom og blev accepteret af mesteren og mesteren gav ham som øvelse at spille en enkelt melodi, en simpel melodi.
Han modtog instruktion, og mestrede hurtigt alle tekniske problemer. Så ankom han til sin daglige lektion og satte sig til at spille og mesteren sagde: ”Der er noget der mangler”.
Eleven øvede og øvede, i timer, dag efter dag, uge efter uge. Alt hvad mesteren sagde var: ”Der mangler noget”.
Han tiggede og bad om at få en ny melodi, men mesteren sagde nej. Den daglige øvelse og den daglige sigen ”der mangler noget” fortsatte i måneder. Elevens forsøg, frygt og ønske om succes fortsatte og nåede højder af ophidselse og udslugthed.
Til sidst blev frustrationerne for meget for ham. En nat pakkede han og  gik. Han blev i byen, så længe han havde penge. Han begyndte at drikke. Til han til sidst vendte hjem til landsbyen, men skamfuld fandt han en hytte udenfor landsbyen, han ville ikke vise sit ansigt for de andre. Han havde stadig fløjten og spillede, men fandt ingen inspiration. Folk, der hørte ham, sendte deres børn som elever og sådan levede han.
En morgen bankede det på døren og det var den ældste tidligere mester fra orkestret og den yngste elev. De fortalte, at i aften var der en koncert og de havde besluttet at den kunne kun finde sted sammen med ham. Med besvær overvandt de hans følelser af frygt og skam og nærmest i trance tog han sin fløjte og fulgte med dem. Koncerten begyndte.
Han ventede bag ved scenen, ingen forstyrrede hans indre ro. Til sidst i koncerten blev hans navn kaldt. Han gik ind og så ned på sine hænder og så at han havde valgt den nye fløjte.
Nu indså han at han havde intet at tabe og intet at vinde. Han satte sig ned og spillede den samme melodi han havde spillet så mange gange.
Da han sluttede var der tavshed i lang tid. Så hørtes en stemme blandt de ældste, den lød blødt fra det bageste sted i rummet sagde: ”Som en gud”.

Jule-nyhedsbrev med kalender for foråret 2014

Kære alle

Undlad aldrig at forfølge en (pludselig) lyst til, en indskydelse til at
hjælpe en anden, til at give noget af din tid eller opmærksomhed.

Veje til det væsentlige.
Nyhedsbrev til inspiration og information om kalenderen for foråret 2014
Med dette lille julebrev ønsker jeg jer alle en fredelig jul og et godt nytår i størst mulig indre harmoni, ligevægt og glæde.

Indhold

1. Det væsentlige 

2. Praksis-tips side 2

3. Kalender for foråret 2014 – se side 3

4. On-line – selvstudier – se side 4

5. Nye meditationer til fri benyttelse på hjemmesiden


1. Væsentlige ønsker – Hvad giver mening og fylde

I mit arbejde spørger jeg af og til folk om 3 ting:

Hvad er lykkedes for dig den sidste uge, måned, år?
Hvornår oplever du (dyb) tilfredshed?
I hvilke situationer har du oplevet mening, hvad gav din dag (uge, dit år) mening og fylde?

Svaret på det første er ofte at have nået et mål.
Svaret på det andet er ofte at have gjort noget svært.
Svaret på det sidste er ofte at have betydet eller gjort noget (af betydning) for en anden eller for andre. At gøre noget for andre giver meningsfuldhed eller fylde til dit eget liv.

Hvad ønsker du dig til jul??

Børn har mange ønsker. Som voksen har vi andre ønsker, men også de er forbundet med at men også de er forbundet med forestillingen om at vores liv bliver bedre af at få ønskerne opfyldt. Deri ligger jo at vi retter forestillingerne om at få noget der bedre vores liv til andre.

Vi kunne også spørge os selv  hvad kan og vil jeg selv give, dvs. yde over for mig selv, hvad ønsker jeg af mig selv, i forhold til andre? At blive mere tolerant, at være mere til stede…Det er jo som gode fortsæt – noget jeg sætter mig for – eller noget jeg ønsker af mig selv – i mit forhold til andre og mig selv.

Hvad ønsker du dig overordnet, i din indstilling til dit eget og andres liv?
Det kunne være :

Gavmildhed. At forlade dine egne krav og se på andres behov. Vi kommer hermed lidt ud af forfængelighedens tomhed og lider ikke så meget under, hvordan andre burde behandle os. Vi kan glæde os over andres glæde og bliver dermed også mere vært i vores eget hus. Det er ikke nogen underkastelse, tværtimod, er det en frihed til at afgøre, hvilke behov jeg ser hos andre og hvad jeg kan og vil yde for andre, og for mig selv.

Taknemmelighed er en holdning, der forbinder os med det vi har. Den åbner blikket for vores livs fylde, for at jeg vågner om morgenen, for mine sanser brug, for den glæde der er til rådighed hver dag, for at værdsætte og for at gøre mig modtagelig i stedet for at ville have. Målet er at kunne møde vanskeligheder med ligevægt, dvs. som en naturlig del af livet.

Disciplin er med Hildegard von Bingen vejen til varig lykke. Vi kender alle glæden ved at overvinde vanskeligheder eller ved at have taget et svært skridt. Besværet og risikoen er forudsætningen for glæden. Disciplin betyder overvindelse og udholdenhed for at lade noget vigtigt blive til. I modsætning til opfyldelse af hurtige kortfristede ønsker.. For vores identitet og livsfylde er det væsentlig at rette sig imod og åbne for anstrengelsen ved det væsentlige.

2. Praksis-tips.

Undlad aldrig at forfølge en (pludselig) lyst til, en indskydelse til at
hjælpe en anden, til at give noget af din tid eller opmærksomhed.

Forslag til daglige praksis:

 • Du planlægger fødselsdage og ferier – men hvornår vil du planlægge tid til at finde inde ro og komme i berøring med dit eget indre. Alene og sammen med andre, f.eks. gennem retreats, meditationer,alenetid, samvær med andre, hvor der er muligheder for livssamtaler osv.

Sæt det i 2014 – kalenderen nu.

 • Lav en personlig tid hver morgen og hver aften. En tid til samling på dagen og livet. 10 minutter.

           Morgenen:
1) Først ”ro på” – uden stilhed, intet ordentligt udgangspunkt – sæt dig to minutter for dig selv, uden tanker.

2) Adskil hvad der er vigtigt og hvad der presser på?
(det er ofte andre der presser på, men hvad er det vigtigt?) – Lad noget forsvinde.

3)Sæt dig – på hverdage – 3 mål:

– vælg noget presserende, som du vil have gjort

– vælg noget, der yder et bidrag til et langsigtet mål

– vælg en opgave, der er særlig vigtig i dag
Vær konkret. Ikke: ”jeg vil motionere”, men ”fra kl. … til kl. … vil jeg løbe”

Vær realistisk. Sæt dig små mål. Sæt tilstrækkelig tid af.

Formuler det skriftligt – kort.

Formulér det for dig selv som noget, der er sket – visualiser at du gør/har gjort det.

Hold opgaverne for øje – via sedler, remindere.

 • Aftenen: Tag stilling til din dag. 10 minutter.

1) Først: ro på, uden tanker.

2) Så: Har du mødt frygt, vrede, egoisme hos dig selv i dag? Hvordan taklede du det? Skal du ændre, f.eks. undskylde eller det modsatte, noget i morgen? Skal du blot erkende at sådan var det? Skal du lære følelserne og deres handlinger bedre at kende? Kan du slippe dem/ Gøre dig færdig med dem?

3) Hvad lykkedes for dig i dag? Hvad fik du gjort? Nyd det i 2 minutter.

4) Hvad var de bedste 3 øjeblikke? Nyd det i 2 minutter.

5) Giv så slip. Du kan ikke ændre noget nu.

Afgørende er din konsekvens. Des mere kontinuerligt du prøver at gøre dette, desto større virkning. Gå i gang og gennemfør det i 28 dage. Afgør så om det var gunstigt. Og så, om du vil gå videre.

 • Det får du ud af det:
  Dit velbefindende bliver betydeligt bedre. Dine omgivelser vil fortælle dig at du virker anderledes. Du får en anden udstråling fordi din dag er indrettet på det du ønsker og på bevidsthed om dig selv og andre. Dine værdier styrkes.

3. Kalender – forår 2014
Alle kurser, uddannelser og temadage finder sted på Rialtovej 16,1.sal, 2300 Kbh S

Næste temadag om ledelse – Insight Leadership (Læs       mere her)
28. februar

Næste Intro kurser i Art-Spirit-Coaching (Læs mere her)

                                  20. – 22. marts

Hoveduddannelsen (Læs mere her)
NYT HOLD: Maj 2914 til sept 2015
. Se hele forløbet her.

                                  starter 29.maj

Lyd-, krops- og sinds-meditationer som spirituel coaching. (Læs mere her)

                                          3.april


Hvordan træne indre kraft og resilience i en moderne verden? Få kendskab til det nye koncept i teori og praksis. (se her)

                                         7. maj 

Hvordan vejlede i forhold til stress og resiliens (for vejledere, terapeuter, konsulenter – konkret øvelsestræning. (Se her)

                                         8.maj

Kursus i mindfulness (Læs mere her)

                                    19. – 21. maj

Intensiv retreat – dybere indsigt og medfølelse
(Læs mere her)

                                   22. – 24. maj

Meditationsaftener på Rialtovej 16.
Meditationsaftenerne – 19.30 – 21 – er et tilbud om en tid i fred og koncentration.
Der vil være en kort indledning og 3 meditationer af ca 20 minutters varighed.
De to første meditationer vil være guidede. den første blot med henblik på at finde ro i krop og sind.
Den anden vil give mulighed for koncentration om medfølelse, kærlighed, balance eller et andet positivt sindsaspekt.
Den sidste vil give mulighed for koncentration om stilhed eller en egen problematik.
Der kræves ingen forudsætninger.
Der er mulighed for vejledning.

Datoerne kommer på hjemmesiden

4. ON-line, selvstudier – se hjemmesiden

– Mindfulness – se her

– Buddhistisk psykologi – se her

– Resiliens – coaching  – se her

5. Nye meditationer til fri afbenyttelse på hjemmesiden – her

Nyhedsbrev nr. 20 – august 2013

Nyhedsbrev nr. 20 – august 2013

De sidste uger har hvilet I lange varme  sommerdage som en lang tone, hvis klang vi har kunnet følge fra den tidlige morgen med fodder I græsset til lyden af aftenens sidste akkorder.

Dagene bliver nu lige så stille og umærkeligt kortere og afbrydes af heftige skyer og vandmasser, der væder jorden for efterårets farver.

Og jeg glæder mig over at kunne indbyde til de næste aktiviteter i huset på rialtovej, hvor Insight Consulting og Art spirit Coaching har til huse.

1) Efterårsprogram – se her

2) Hvordan udvikle en ny arbejdspladskultur – 
    ansvar, balance og meningsfylde i stedet stress, depression og afhængighed – se her

3) Spring-symposium Finland – som oplevet af Marianne – Kristensen – se her

4) Development through Expressive Arts. ISPA-uddannelsen i Lissabon – se her

Nærmere om de enkelte kurser:

5) Om kreativitet og meningsfylde I coaching – Veje til det væsentlige. 12.-14.sept. Se her

5) Temadag om ledelse : 27. sept. Se her

6) Éndagsretreat om meditation som coaching v.hj.a. lyd krop og sindsøvelser. Se her

7) Mindfulness og dybere retreat – se her 

 

Jule-nyhedsbrev 2012

Jule-nyhedsbrev

En dag sagde tændstikken til lyset: ”Jeg har den opgave at tænde dig”.

”Åh, nej”, sagde lyset. ”Gør ikke det. Når jeg brænder, er mine dage talte. Ingen vil beundre min skønhed mere.”

Tændstikken spurgte: ”Men vil du forblive kold og hård hele dit liv, uden at have levet?”

”Men at brænde gør ondt og tærer på mine kræfter”, hviskede lyset usikkert og fuld af angst.

”Det er sandt” sagde tændstikken. ”Men det er jo hemmeligheden ved vores opgave: Meningen med vores liv er at være lys. Det, jeg kan gøre, er kun lidt. Tænder jeg dig ikke, forpasser jeg meningen med livet. Jeg er her for at tænde ilden. Du er et lys. Du skal lyse for andre og skænke varme. Alt hvad du giver af smerte og kraft, bliver forvandlet til lys. Du går ikke tabt, når du brænder. Andre vil bære din ild videre. Kun hvis du opgiver dig selv, vil du dø”.

Så spidsede lyset sin væge og sagde fuld af forventning: ”Jeg beder dig om at tænde mig.”

Og et varmt lys omgav dem.

Med denne gamle tyske historie sender jeg jer mine hjertelige vinterhilsener.
Må vi leve vores livs mening og forvandle mørke til lys, mærke vores begejstring og tænde andre.
Jeg ønsker jer afslappende juledage, en god start på et fyldt og sundt 2013.

Jeg takker for jeres interesse for mine og Instituttets tilbud, for samarbejdet og alle de berigende møder og værdifulde fælles begivenheder – jeg glæder mig til en videreførelse i det nye år.

Et par spørgsmål:

”Når du går ind i en rosenhave, ser du så efter torne eller blomster?
(Rumi).

Stiller du betingelser for din lykke?

Program for retreats, kurser og uddannelse, 2013:

Hvor ikke andet er nævnt foregår det på Rialtovej 16, 2300. Kbh S

For tilmelding, se nederst.

Temadag om resiliens i organisationer – 31.maj

Temadagen vil handle om hvordan du som coach, konsulent og/eller leder kan arbejde med det særlige, der er samlet i begrebet RESILIENS (livskraft), både i grupper og organisationer og samtaleforløb med enkeltpersoner.
Det er et arbejde med både det indre og ydre arbejdsmiljø i grupper, organisationer og familier). Resiliens-begrebet sammenfatter hvad der også arbejdes med i spirituel og mental udvikling, individuelt og i grupper. Se: http://steenlykke.dk/wp/?page_id=2476

Temadag om ledelse – fra ledelse af dig selv til ledelse af andre – 27.sept

Temadagen vil tage udgangspunkt i livs- og ledelsesopgaven og din egen virkelighed.

Derfra arbejde med bevægelsen fra afhængighed over uafhængighed til gensidighed.

Dine visioner for et godt liv og en god organization indarbejdes i en hverdag.

Mindfulness – den ægte vare (se http://steenlykke.dk/wp/?page_id=396)
Mindfulness har en formel træningsside og en uformel side, der handler om måden at forholde sig til hverdag og liv på.
 Har du et ønske om eller et behov for ro, koncentration og glæde i din hverdag? 
Har du lyst til at komme i gang med meditation?
Hvordan kan du bruge mindfulness i din hverdag?
 Denne retreat indeholder begreber/teori og eksempler på, hvad mindfulness er – dens oprindelse i spirituelle traditioner og dens videnskabeliggørelse og udbredelse.
 Og du gennemgår en 3 dages træning i mindfulness.

Du vil få indivduel feed-back undervejs og vejledning i forhold til hvad dine egne behov og ønsker er og der sluttes med en individuel vejledningssamtale med alle der ønsker det – om muligheder og vanskeligheder – hvad er næste skridt i din egen praksis.

18.-20.april og/eller
11.-13.nov.

Retreats (se http://steenlykke.dk/wp/?page_id=398)
Kontakten med vores dybere væren kommer af at mærke fra en indre glæde, et større potentiale, en klarere kærlighed.
 Det levende kommer af en genkendelse af, hvad vi dybest set elsker og ønsker, af lære at lytte ind i vores system. At finde simple veje til at berolige sindet og åbne hjertet.
 Uden hjertets ubetingede kærlighed kan bevidstheden intet.
 At tjene andre uden en dyb kilde af indsigt vil føre til udmattelse.
 At dyrke visdom uden at kultivere medfølelsen vil føre til goldhed. 
Fra det koncentrerede, rolige og klare sind vil vi undersøge de latente rødder for lidelse på vejen til frihed.
Hvis du vil udvikle dyb indsigt, udvikl da først medfølelse.

2.-4.maj og/eller
14.-16.nov

Special- retreats: Kroppen, stemmen og sindet: åbningerne til balance og koncentration.
I samarbejde med krops- og fysioterapeut Helene Havsteen
Den gamle tibetanske Bön-tradition tager udgangspunkt i det, der bekymrer, irriterer eller gør ked ad det og fører dig gennem forskellige meditationer og lette yoga-praksisser til nærvær og dybere bevidsthed og til at agere i overensstemmelse hermed i din dagligdag.
Lyd-, krops- og sinds-meditationer som spirituel coaching.

16.marts og/eller
4.okt

Meditation – Viborg – program følger

13.-14.april

Kort Kursus: Hvad er art spirit coaching?:
(se http://steenlykke.dk/wp/?page_id=26)

Veje til det væsentlige, med både leg, fordybelse og målrettethed.
Vil du mere end bare leve?
 Vil du leve med leg, kreativitet, dybde og mening?


For dig, der vil (udvide) et rigere liv og øsger personig udvikling, vitalitet og ånd.
For dig, der vil udvide dine kompetencer i undervisning, ledelse eller vejledning til at omfatte brug af kunst og/eller mindfulness og spiritualitet.

Grundlaget er dels at kunne etablere mødet med den anden og et udgangspunkt i, at der  i ethvert menneske findes en konstruktiv skabende kraft som stræber efter helhed, skønhed og dybde.
Og at sans og samling er åbningen til vitalitet og liv.

Vi arbejder med at finde både koncentration, dybde og ro, vitalitet, leg og målrettethed.
Vi arbejder med forskellige kunstneriske sprog: – musik, billede, dans og bevægelse, drama, teater, lyrik og prosa.
Arbejdet foregår som aktive øvelser og perspektiveringer i forhold til egen daglige praksis og i forhold til teorier og metoder.

21.-23.marts (Vemb)
23.-25.maj
12.-14.sept.

Videreuddannelsen 2012 – Spiritualitet

Erstatningsgang for 5.seminardag 2012: 1.feb

Videreuddannelsen 2013, med fokus på varige ændringer og resiliens:

(http://steenlykke.dk/wp/?page_id=557)
Videreuddannelsen 2013
vil handle om, hvordan du som coach, konsulent eller leder kan arbejde med det særlige, der er samlet i begrebet RESILIENS (livskraft), både i grupper og organisationer og samtaleforløb med enkeltpersoner.
Det er et arbejde med både det indre og ydre arbejdsmiljø i grupper, organisationer og familier). Resiliens-begrebet sammenfatter hvad der også arbejdes med i spirituel og mental udvikling, individuelt og i grupper. Se: http://steenlykke.dk/wp/?page_id=2476
I forhold til coaching af enkeltpersoner vil resiliens blive knyttet til teori om VARIG FORANDRING (beskrevet som et banebrydende program i seks stadier til overvindelse af dårlige vaner og positiv forandring af dit liv).
Der er knyttet både forskning og praksis-udvikling til begge overskrifter og jeg vil i oplæg gennemgå begge emner. materialet vil i løbet af året blive samlet i en manual og RESILIENS OG VARIGE ÆNDRINGER. Der vil være hjemmeopgaver imellem de fem gange.
Hver studiegang vil indeholde konkrete øvelser og  gennemgang af teori.

8.februar
5.april
7.juni
30.august
6.dec.

Hoveduddannelsen hold 6
8. 28.feb – 2.marts – workshop 8

Hoveduddannelsen – NYT hold 7

(http://steenlykke.dk/wp/?page_id=1758)

1.: 24.-26.jan
2.: 3.-7.marts
Teori og læsning: 27.april
3.: 13.-15.juni
4.: 22.-24.august
5.: 31.okt.-2.nov.
6.: 13.-16.marts 2014
7. :15.-17.maj 2014
8.: 21.-23.august 2014

Tilmelding: Send en mail til mail@steenlykke.dk med dit navn, tlf. nr. og navn på kursus. Desuden indbetales kursusbeløbet til Sydbank: Reg. nr. 7110, konto nr. 0000239749 . Angiv venligst navn og kursus/temadag ved indbetalingen. Bemærk, tilmelding er bindende. Skulle du blive forhindret i at deltage, kan du overdrage din plads til en anden. For yderligere inf

Nyhedsbrev nr. 18

Lille prolog: Digt af Christina Hagen:
”Til den dame med den misbilligende blik i bus:

Jeg ikke huske, hvad jeg se den børn i gade. Jeg bare gå dum rundt og købe souvenir og drikke kaffe. Jeg klæde mig i skinnende kjole og kneppe din mand. Jeg mange penge har. Jeg dyre solbriller fra den Chanel. Mit liv godt. God liv med stor hus og mange stor ting. Smykker og dame fra Thailand, der min barn passe. Jeg ingen problemer har. Det du tro hva´? Nu jeg sige dig en ting, din fucking perker: Jeg skrubbe din hud til den falde af, fordi jeg kede mig. Fordi jeg fucking kede mig og glo ud af den vindue og se lille barn spille bold. Jeg spaghetti koge. Jeg stearin lys tænde. Jeg skrive mail til nogen, som mig ikke svare. Nu du den røv lukke, den beskidte gumme, den snusket tanke om min fisse, og du bare holde din kæft. Hva fucking give dig lov til at dømme min hvide skind?”

Christina Hagen. White Girl. Digte. Gyldendal.

Indhold:

I. Spring-symposium

II. Kommende kurser og uddannelser

III.   Sunde kulturer på arbejdspladsen
 – eks.: om Steen Lykkes arbejde med arbejdsmiljøet

IV.    Resilience i en moderne verden – ny forskning, ny praksis

 

I. Workshop på Spring-symposium på Malta. 9.-16.APRIL 2012

Sammen med Andreas Meier fra Schweiz holdt jeg workshop med titlen :
”Let Kairos take you to the caves and temples of your soul.”
A workshop in poetry, music and dance.

Hovedindholdet var:

1. Discovering your self. Your basic goodness, your basic nobleness. And your potentials. Your grace and loving care, also for your self.

What potentials wish to come to the surface in your life? What is opening in your life? Your Deepest intention

2. Being

3. Fear and fearlessness

4. Playing, expressing

5. Overcoming habitual patterns – the laundry

Se arbejdsmodel på hjemmesiden: http://steenlykke.dk/wp/?page_id=2391

Billeder fra symposie-afslutningen kan findes på:

https://plus.google.com/photos/103880176580964023521/albums/5732785256859609089?authkey=COu6uKD4pZaacg

 

II. Kurser og uddannelser efterår 2012 og starten på 2013:

1. Kort kursus i art spirit coaching – 25.-27.oktober 2012. Se: http://steenlykke.dk/wp/?page_id=26
Kurset fungerer også som introduktionskursus ved start på hoveduddannelsen.

 

2. Det er tid for tilmelding til retreat 15.-17.nov.: KONTAKTEN TIL EN DYBERE VÆREN.
Se: http://steenlykke.dk/wp/?page_id=398.
Der åbnes for tilmelding : mail@steenlykke.dk

 

3. Starten på hold 7, UDDANNELSEN TIL ART SPIRIT COACH, vil være 24.-26.jan 2013. Se: http://steenlykke.dk/wp/?page_id=1758.

Tilmelding: mail@steenlykke.dk

Der åbnes for individuel deltagelse i enkeltworkshops for nye såvel som for     uddannede coaches. Vil du som uddannet art spirit coach f.eks. træne i at lede en workshop kan du deltage i denne enkelte workshop med dette sigte. F.eks. et skriveværksted, en workshop i brug af musik og sang osv.

Tilmelding: mail@steenlykke.dk

 

4. Videreuddannelsen vil i 2013  handle om COACHING MED FOKUS PÅ VARIG FORANDRING OG PÅ RESILIENS.
Der åbnes for tilmelding på mail@steenlykke.dk

 

III. Arbejdsmiljøet – hvordan styrke og udvikle en sund kultur ?
Arbejde med både den enkeltes ansvar (for et godt liv) og med kommunikationen

Jeg har i det sidste års tid haft flere opgaver, der har handlet om f.eks.:

Hvad er en god fyringskultur?
Konsekvenser af fyringsrunder og hvordan genetablere en god samarbejdskultur?
Personalekonsekvenser af manglende eller dårlig ledelse og hvordan reetablere personalegruppen?
Fra offerkultur til en aktiv deltagerkultur.Etablering af nyt lederteam

Grundlæggende handler det om en kultur der bygger på den enkeltes evne og vilje til ærlighed, integritet, indre ligevægt, modenhed og overflod, til glæde og kærlighed, uanset hvordan dine omgivelser opfører sig.

Der arbejdes kun med det, der muligt at ændre på.

Inspirationskilder er personer, der har overlevet, ja forædlet deres personlighed under undertrykkelse og fornedrelser, som f.eks. Nelson Mandela, Dalai Lama og Victor Frankl.

Jeg har genlæst og fundet ny aktualitet i den jødiske psykoterapeut Victor Frankl, der sad år i koncentrationslejr og bagefter udviklede ”logoterapien” (logo = mening).

Opbygningen af en sådan kultur forudsætter altså at den enkelte medarbejder forholder sig til hvad der er et godt liv, til sin egen moral og etikken på stedet. Først derefter kan vi begynde at arbejde med kommunikationen. Ikke omvendt. Arbejde med kommunikation uden moral er spild af tid og penge.

Arbejdsmodel:

1. Klargøring af baggrunden og formålet.

2. Kulturanalyse: Interviews med medarbejdere og/eller spørgeskemaer.

Hvert interview er også en supervision (særlig udviklet arbejdsform)

3. Temadag med alle – styregruppe nedsættes

4. Arbejde i mellemperiode ud fra mål og udvalgte arbejdspunkter – relevante                .   supervisioner med medarbejdere og ledere.

5. Ny temadag med øvelser og status

Den korte udgave af forløbet er en enkelt temadag.

 

-Om Steen Lykke som konsulent for arbejdsmiljøprocessen Distrikt 4
i Vejle kommune, 2011-12.

Jeg stod som leder med en arbejdsplads i dyb krise. En krise så alvorlig, at der behov for kvalificeret hjælp ”udefra”. Jeg havde fuld opbakning fra min leder, til at få iværksat en proces.

Vores situation på arbejdspladsen var kritisk, hvorfor det var meget vigtigt, at den konsulent der fik opgaven, også kunne magte den.

Steen trådte til og ledede håndfast, ærligt og kærligt en målrettet proces. Steen formår virkelig at arbejde udfra det enkelte individ, gruppen og ledelse på en og samme tid, uden at miste den røde tråd eller overblikket.

Steens indgangsvinkel i processen og i sit arbejde med mennesker, er som han selv beskriver på sin hjemmeside:

”Jeg tager ikke dine ord for blot ord. Slet ikke.
Jeg lytter til, hvad der får dig til at tale, hvad end det er.
Og hvad der får mig til at lytte”

En medarbejder siger: ”Han kan jo se lige igennem mig”.

Steen kunne se lige igennem os alle og kunne få os til at arbejde med, at tage eget ansvar fra dag 1, uden at nogle medarbejdere eller leder følte sig intimideret. Steen stillede krav på sin egen stille facon – men kravene var desto ikke mindre krav.

Steen har formået at sætte kursen for os, samt få individet til at tage ansvar for, at kursen holdes.

Vi er nået imponerende langt med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen på få måneder, takket være Steens indsats -som gjorde, at vi nu er enige om et fælles fundament. Vi gør det, vi siger og siger det, vi gør.

Tak for en imponerende kvalificeret og kompetent hjælp, Steen”

Venlig hilsen Lolita Falk

Distriktsleder i hjemmeplejen.

 

IV. Udfoldelse af Resilience
– ny forskning og ny praksis

Spændstighed, elasticitet
Ukuelighed, robusthed, livskraft, livsmod
Kommer fra det latinske resiliare og betyder tilbagespringe, prelle af.
I fysikken betegner resilience evnen til, efter en hæmning, indskrænkning,, begrænsning, forringelse, igen at vende tilbage til den oprindelige tilstand.
Psykologien forstår det som en psykisk modstandsevne, så mennesket trods vanskelige betingelser kan udfolde sig positivt.

Resiliente mennesker og arbejdspladser kan reagere fleksibelt og kreativt på udfordringer i vekslende situationer – en livsvigtig færdighed, når ydre og indre belastninger og tryk stiger.

I virksomhedssammenhænge går begrebet ud over den individuelle færdighed og inkluderer også en organisations evne til hurtigt og vellykket at kunne tilpasse sig stadig forstærkede ændringer, internt såvel som externt.

Der består en direkte afhængighed imellem den enkeltes styrke og virksomhed og resiliensfærdigheder hos organisationen som helhed. Den individuelle resiliens hos ledere og medarbejdere forstærkes, når virksomheden kan udvikle tilsvarende strukturer og forudsætninger.

Væsentlige temaer i resilience-udfoldelse:

 • Indre stabilitet i tider med bestandig forandring
 • Tillid til egen kraft
 • Kompleksitetskraft eller evne til at være i og udfordre kompleksiteter
 • Omsorgsfuld pleje af den personlige energihusholdning
 • Kompetent selvstyring og selvvirksomhed
 • Klar (vellykke) kommunikation i forandringsprocesser
 • Opløsning af indskrænkende tænke og handlemønstre
 • Målrettet burn-out-prævention
 • Åbning af/adgang til pålidelige kraftkilder

Resiliens-forskningen har siden 1950´erne hovedsageligt beskæftiget sig med unges modstandskraft o livsmod. Mere og mere har det handlet om voksne også, i de sidste år er det også  benyttet i organisationsudviklingskontekst.

Det hastige forøgelse i psykosociale lidelser forbinder mere og mere interessen til de indre modstandskræfter hos enkeltpersoner og i virksomheder.

De 7 almindelige resiliens-faktorer – kaldet søjler – er:

 • Optimisme
 • Accept
 • Løsningsorientering
 • At forlade offer-rollen
 • Overtagelse af ansvar
 • Netværksorientering
 • Fremtidsplanlægning

Følgende arbejdsskridt er udviklet:

 • Holde inde – kunsten at holde den lille pause
 • Positionsbestemmelse (oversigt over sagernes stilling) – rolleafklaring og principprogram
 • Fylde sine energi-kar
 • Tømme ud i livsrygsækken
 • Afbalancere den indre slavepisker
 • Sætte grænser – bevare grænser – åbne grænser
 • Tackle konflikter aktivt
 • Konsekvent indrette handlingsrum/spillerumsopmærksomhed
 • Holde i netværk
 • Forankre egen kraft og ro

10 skridt i den organisatoriske resilience-udformning:

 • Nøje positionsbestemmelse
 • Fremstilling af projekt og kommunikationsplanlægning
 • Målrettet resilience-træning af lederne
 • Systemtisk enkelt-coaching af nøglepersoner
 • Resilience-skoling af medarbejderne
 • Forstærkelse af teams og snitsteder
 • Konfliktafklaringer for at mindske tab
 • Uddannelse af en intern resiliens-rådgiver, der vejleder i overførelsen af træning til hverdag
 • Sikring og videreudvikling af strukturer og roller
 • Fejre successer- brande

 

Steen Lykke

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 17 – dec. 2011

Nyhedsbrev – mellem 2011 og 2012

1. Velkommen til den nye hjemmeside, se www.steenlykke.dk

Den har været længe undervejs – nu er den her.
Forhåbentlig mere overskuelig end den gamle, kønnere og nemmere at gå ind på – her skal du f.eks. ikke huske passwords o.lign.

Hjemmesiden indeholder overblik over, hvordan du får hurtig kontakt til:

– De konsulentydelser, jeg tilbyder ud af huset (f.eks. ”Hvordan skabe en god forandringskultur?”, “Hvordan tackle ansættelser, fyringer ordentligt?”)

Samtalemuligheder (terapi, supervision, coaching, eller bare samtaler om livet)
Æstetiske arbejdsprocesser
Mindfulness og spiritualitet

– De uddannelses- og kursustilbud, der gives i Danish Institute of expressive Arts, Spirituality and Communication

– dvs. kurser (f.eks. introduktionskurser), hoveduddannelsen, videreuddannelsen, retreats og fjernstudier

Hjemmesiden har bevaret biblioteket, de mange tekster, omhandlende alle emner, som jeg ved, at mange har været glade for.
På hjemmesiden optræder der nu – under Nyheder – både kommende begivenheder, nyhedsbreve og en blog, hvor jeg vil indlægge citater, overvejelser, billeder og kommentarer.

2. Det forløbne år har været rigt på konsulentarbejder uden for huset, hvoraf en del har handlet om at skabe gode ændringskulturer i organisationer og personalegrupper og i ledergrupper. F.eks. hvordan tackles ansættelser og fyringer i dag?
Hvordan retablere en god samarbejdskultur efter store fyringer?
(Om Steen Lykke: “Essensen af det, du kan skabe for de mennsker du arbejder med er genetablering af tillid til verden – kærligheden – livskraften og livsglæden”. Områderleder i Vejle Kommune,oversygeplejerske Anni Sørensen.)
Hvordan tackle de fremtidige strukturændringer I ledergrupper på hospitalerne? Hvordan ser samarbejdet ud i de fremtidige læge/sundhedshusehuse?
Udvikling af teams, udvikling af ledergrupper.
Ledelsesstrukturer i kommunerne?

I forlængelse af min undervisning på de obligatoriske kommunikations- og lederkurser for læger udvikler der sig flere og flere supervisionsgrupper i huset.
Dertil kommer individuel terapi, supervision og coaching i huset.

Et nyt hold 6 er startet på hovedudannelsen i august 2011. Hold 5 har afsluttet eksamensworkshop i dec. 2011 efter spændende praktikperiode.
Videreuddannelsen om æstetiske arbejdsprocesser sluttede i dec. måned. Dermed er der gennemført 3 års videreuddannelse – Ilana Floris og Helene Havsteen er nu som de første certificeret i det samlede 3 års videreuddannelsesforløbet. (Der var sygdom i dec.)
Et nyt videreuddannelsesår om spiritualitet starter i januar.
Jeg har på Instituttets vegne holdt workshop på Nordisk Psykoterapeutisk Kongres i Oslo I November.

De forskellige hold (minus et enkelt) fortsætter deres supervisionsuddannelser på forskellig vis ved at mødes fra 1 til 3 dage hvert halve år. Det betyder at der sker en betydelig kvalitetsudvikling for den enkelte og for uddannelsen.
De halvårlige retreats har fundet en fast form, mens mindfulness-kurserne bør udvikles og vinde udbredelse.
Samarbejdet med EGS ligger nu i faste rammer, og jeg skal holde workshop på Spring Symposium på Malta april 2012.se
Efter planen skal jeg undervise på den norske uddannelse i Kunst og –udtrykspedagogik 2012.Last ned infoskriv for KUT/KuPed februar 2012.

For dig, der vil sikre dig plads på nye introduktionskurser med adgang til hoveduddannelsen er der nu kurser både i Holstebro (8.-10.marts) og i København (15.-17.marts).
Retreats er 17.-17.maj og 8.-10.nov.
Det individuelle fjernstudium i mindfulness fortsætter.

3. Hvad drejer det sig om ved et nyt årsskifte?
For dig, der (fortsat) vil skabe dit eget liv

Du kender slogans som ”hurtigere, højere, rigere, mere af alting– ”verdens bedste” ). Men livet er grundlæggende ikke en olympiade. Sportsmetaforer dur til sport, ikke til livet. Sportscoaches dur til sport, ikke til livet.
Livet – også arbejdslivet – handler om noget større end målelig vækst.
Også arbejdslivet bør handle om hvilken tilværelse, dine ydelser bidrager til. Ikke blot blind maximering og såkaldt vækst – (vækst forveksles på denne måde med kvalitet).
Det gode liv handler om vores måde at være til på, leve vores dage på – alene og sammen med andre.

I det personlige liv handler det om at blive herre over det liv, du gerne vil leve – sammen med andre, ikke være slave eller leve som var du i et akvarium, når nu livet leves i det store ocean, hvor den lille bølge du nemt identificerer dig med kun er – en bølge. Det handler om at skabe dit egen liv som det poetiske epos det kan blive.

Livet udspiller sig imellem aktivitet og ro, ikke i hektisk aktivitet eller i passivitet. (”Jeg har lært mere i den naturlige rytme, roen og fordybelsen i det væsentlige i dette kursus end i mange fyldte kursuslokaler”, skrev en kursusdeltager.)

Det udspiller sig imellem den made du udtrykker dig på og det værdifulde i dit liv. Hænger det sammen?

Livet udspiller sig imellem selverkendelse, ærlighed, og realiseringen af længsler og ønsker.

Livet udspiller sig imellem dig og den anden, de andre.

Og kontakt med det, der er større: kærligheden som binder universet sammen.

4. Hvordan? Start med dig selv:

”Egentlig er jeg en helt anden,
det er bare så sjældent.”

En lille historie om hvad mesteren sagde til sin elev Susja:

Når du står foran skaberen vil han ikke spørge:
”Susja, Hvorfor er du ikke blevet Moses, min store profet?”
Han vil heller ikke spørge:
”Susja, Hvorfor blev du ikke Elias eller en anden stor profet?”
Nej, han vil spørge :
Hvorfor blev du ikke Susja, helt menneske, helt Susja”

a) Det handler om at blive opmærksom på de tanker, følelser, drifter, besættelser, stemninger og handlinger, der er dine. Det er en livslang træning i at se i bredere betydning, og dernæst at se endnu mere. Hvad er det for motiver og tilskyndelser, der styrer dit liv? Det kræver stor ærlighed, da en del af dette materiale ikke er særlig kønt.
At erkende er første skridt.

b) Samtidig og derfra handler det om at acceptere, hvad du har erkendt. Det er altså dig lige nu.
Uden accept af det, der er nu, sker der ikke noget andet.
Forsøg på ændringer uden erkendelse og accept af virkeligheden er spild af tid og fyldt med blændværk. (Det gælder både personlige og virksomheders visioner)

c) Først derfra kan du opnå ændringer, som der så skal sættes energi og styrke ind på at skabe .

Jeg har tidligere brugt metaforen den græs-klædte hovedpude, som er titlen på et japansk skrift skrevet for mere end 100 år siden af den kvindelige forfatter Sei Shonagon.
Den græs-klædte hovedpude handler om forhold, som vi lader som om er langt væk eller ikke til stede, men som egentlig eller rent faktisk meget tæt på, måske i den form at vi faktisk udøver dem hver dag. Det kan være, at du egentlig opfører dig uetisk, ubehageligt eller blot spilder dit liv, men undgår selv at se det i øjnene, ved et større eller mindre selvbedrag.
Det kan også være i en større politisk sammenhæng. Med et lidt drastisk eks. så kender vi alle faren ved atomkraft. Om nogen, gør japanerne, der har mødt strålingen og dens dødbringende effekt ved 3 lejligheder : Hiroshima, Bikini (atomprøvesprængning på Bikini-atollen) og nu igen som ofre for eksplosioner eller udslip fra atomkraftværker.
En japansk forfatter (Kenzaburo Oe) siger:
”De japanere, der har oplevet atombomberne og deres følgevirkninger burde ikke forholde sig til atomenergi som om det blot er en genvej til industriel produktivitet…Hvis vi begår den samme fejl igen, og nu med atomkraftværkerne udviser den samme tankeløshed over for menneskelivet, er det et massivt forræderi mod mindet om ofrene for Hiroshima.”

Den græs-klædte hovedpude handler om manglende klarhed over for noget, du godt ved, er der, men undlader at mærke eller tage stilling til.

Mange mennesker oplever at livet går eller løber med dem, i stedet for at de lever. De oplever sig som drevet frem, fremmed i eget liv. Mange har en længsel efter kontakt med sig selv, efter erfaring med egen midte og at ankomme til sig selv.
Hvad skal der til for at være hjemme hos sig selv?
Hvad er det vi rent faktisk er bundet af? Vaner, relationer,illusioner, billeder af hvem vi er eller vil være?

d) Men I modsætning hertil har du også oplevet dig selv i samklang med noget værdifuldt?

Du kender forhåbentlig oplevelsen af: ”Jeg kunne omfavne hele verden”.
Kender du stedet, hvor der ikke er noget ”jeg elsker dig” eller ”du elsker mig”, men hvor der er tale om en eksistentiel erfaring af enhed, der fører til absolut medfølelse og grænseløs kærlighed.
Du har oplevet det i øjeblikke, i naturen, i forelskelser, når en nyfødt baby lægges i dine arme.
Det kan blive til daglige erfaringer.

Det næste store skridt er erfaringen af klarhed og åbenhed, det kan føles som et rystende brud med personlig indsnævring, afgrænsning. Reaktionen er mange gange en rungende latter. Af lettelse og glæde.

Vær opmærksom – lær at iagttage dine egne tanker og følelser
Du siger måske ”det kan jeg ikke”, ”det har jeg aldrig prøvet”. Men det er ikke rigtigt:

HAV TILLID – du har erfaringer af din egen eksistens dybde og lethed.
Du har hørt fuglen synge uden misundelse,
Du har mærket grenens friskhed
Du har set ind i et par øjne uden at ville eje dem eller beklage dig
Du har mærket virkningen af et smil, en andens eller dit eget.
DU har været der.
I erfaringen af det væsentlige.

Langsomt vil du ærligt tage ansvar for den, du er og du vil begynde at skabe et værdifuldt liv i samklang med andre og verden.
”Bjerget tilhører den, der plejer det”.

5. Hvad får du ud af alt dette?
I første omgang koncentration og ro.
Dernæst begejstring
Og så kommer det hårde arbejde, ”at gøre rent i dit eget hus”.
Langsomt vil du opnå større tilfredshed og glæde og bedre relationer til dine omgivelser.

Læs mere rundt omkring på hjemmesiden.

De bedste hilsener med ønsket om et godt nyt år – 2012.

Steen Lykke